Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Massei 43-4

Resor, lägerplatser

4 Mosebok 34:16-29 

Och ni skall ta en furste ur varje stam för att utskifta landet i arvslotter. 

4 Mos 34:18 SFB

Vad är viktigast, namnet eller titeln?

Denna sektion av Torán nämner namnen på de tio furstarna som fick fullmakt av den Evige att representera sina respektive stammar för fördelningen av landet. Det är intressant att den ordning i vilken stammarna kommer står i överensstämmelse med de platser som stammarna senare skulle komma att få från söder till norr.

Jehudas, Shimons och Binjamins stammar fick sina arvedelar i söder. Dans, Menashes och Efrajims stammar fick sina arvedelar i centrala landet och Zvuluns, Jisachars, Ashers och Neftalis stammar fick sina arvedelar i norr. Trots att varje stam skulle få sin arvedel genom lottkastning hade den Evige på detta sätt redan visat att han styr lottkastningen efter sin plan. Om vi lever överlåtna till den Evige, kommer den Evige trots att vi gör upp planer till slut ändå att leda våra steg enligt sin vilja, som det står skrivet i Ordspråksboken 16:9: ”Människans hjärta tänker ut sin väg, men HERREN är den som styr hennes steg.” (SFB)

När nu Torán nämner varje furstes namn ser vi att furstetiteln – på hebreiska nassí,נשיא  – inte nämns framför de första namnen vilket den gör framför resten av namnen. Det lär oss att titeln är mindre viktig än namnet.

Käre lärjunge till Jeshua, ansträng dig för att få ett gott namn mer än en fin titel. Ditt namn är mycket mer värt än din titel. Och trots att du inte har någon titel men har förmånen att ha ett gott namn som du har förtjänat genom att vara en exemplarisk person, bör du veta att det är mycket mer värt än en titel, både inför människor och inför Himlen.

”Gott namn är mer värt än stor rikedom, gott anseende bättre än silver och guld.” Ords 22:1 SFB

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner