Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Massei 43-5

Resor, lägerplatser

4 Mosebok 35:1-8

Befall Israels barn att de av de arvslotter de får till besittning skall ge städer åt leviterna att bo i. Ni skall också ge utmarker åt dem omkring dessa städerŠ De städer som ni ger åt leviterna skall vara sex fristäder som en dråpare kan fly till. Utöver dessa skall ni ge dem fyrtiotvå andra städer. 

4 Mos 35:2, 6 SFB

Vem vill inte vara generös?

Israels folk blev tränat att vara generösa. När de samlade in mannat i öknen delade de med sig till dem som inte hade tillräckligt. När tabernaklet skulle byggas kom de helhjärtat med gåvor av väldigt dyrbara föremål. Torán befaller folket att ge förstlingsfrukten, tionden, lämna en del av skörden på fälten till de fattiga och djuren, ge lån och förse en broder med alla hans grundläggande behov m.m.

Den Evige är väldigt generös. Han tröttnar inte på att ge. Därför är han noggrann med att lära sina barn att vara som han. Rättfärdighet och generositet går tillsammans.

I denna text fortsätter den Evige med sin generositetsträning av folket. Varje stam blev beordrad att ge städer och marker till leviterna inom sina gränser. Det är intressant att se att HaShem inte bestämde vilka 48 städer, förutom sex, som leviternas skulle få, utan överlät beslutet om det till sina söner. Den Evige gav varje stam ett markområde och därefter fick varje stam ge av det de fått till leviterna.

De 48 präst- och levitstäderna utgjordes av två olika typer av fristäder. Alla gav skydd till dem som dödat någon utan vilje. Men sex av dem tog också emot sådana som dödat med vilje till dess att domen blev fastställd. De som flydde till de 42 städerna var tvungna att betala för mat och husrum medan de som flydde till de sex städerna hade rätt att få en säng och mat utan kostnad, genom leviternas försorg. På så sätt tränades också leviterna att vara generösa, till och med mot mördare.

Käre jeshualärjunge, var generös så återspeglar du din himmelske Faders karaktär och får ta emot mycket välsignelse.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner