Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Massei 43-6

Resor, lägerplatser

4 Mosebok 35:9-34

Menigheten skall rädda dråparen ur blodshämnarens hand och sända honom tillbaka till fristaden dit han hade flytt. Där skall han stanna till dess att översteprästen, som är smord med den heliga oljan, är död… Ty en dråpare skall stanna kvar i sin fristad till dess översteprästen dör. Men efter översteprästens död får dråparen vända tillbaka till den ort där han har sin besittning. 

4 Mos 35:25, 28 SFB

Vem kan befria mig från mina misstags fängelse?

Tre gånger nämns här översteprästens död. Här har vi också nummer tre i samband med översteprästens död som hänvisar till Messias död. Det enda som kunde befria den som dödat en människa genom en olyckshändelse från sitt "fängelse" är översteprästens död, han "som är smort med den avskilda oljan". Toràn påpekar att översteprästen hade blivit smord, för att hänvisa till Jeshua, den Smorde, på hebreiska "HaMashiach". Genom hans död blir vi befriade från de konsekvenser som kommit av de synder vi begått genom misstag.

Käre utvald bland folken, om du lider i ett "fängelse" för att du gjort hemska saker av misstag, skall du veta att Jeshuas död också har betalat för att du skall bli fri från de konsekvenserna så att de inte kommer att tas upp emot dig vid den yttersta domen.

Välsignad vare den Evige för den evige Översteprästens död!

 Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner