Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Massei 43-7

Resor, lägerplatser

4 Mosebok 36:1-13

Detta är vad HERREN befaller angående Selofhads döttrar: De må gifta sig med vem de vill, men de skall gifta sig inom en släkt i sin egen fädernestam. 

4 Mos 36:6 SFB

Får man gifta sig med vem man vill?

Sönerna var de som i första hand fick ärva mark i Israel. När en dotter gifte sig fick hon mark och hus inom hennes makes stam. Här finns dock ett fall där några döttrar får sin fars mark, eftersom de inte har några bröder. Därför får de inte gifta sig med någon från en annan stam, så att marken från deras fars stam inte skall gå över till den andra stammen.

"De må gifta sig med dem som de anser är bra". ­ Detta lär oss att HaShem inte har förutbestämt bara en enda person som man kan gifta sig med. Det finns inte bara en som passar. HaShem ger frihet att gifta sig med den som man tycker är bra, förutsett att det är inom stammen.

Samma tanke finns i 1 Korintierbrevet 7:39: "En hustru är bunden så länge hennes make lever. Men om maken dör, är hon fri att gifta om sig med vem hon vill, bara det sker i Herren." (SFB) Denna text säger att en änka har rätt att gifta sig med vem hon vill, bara det sker i Herren, d.v.s. med en som har Jeshuas tro.

Naturligtvis har hon inte rätt att önska sig en som står i ett äktenskapsförbund med en annan, hon kan ju inte ha begärelse till sin nästas make. En frånskild kvinna har samma status som en änka, för hon har inte heller längre någon make. Genom skilsmässan blev hon fri från den man som tidigare var hennes make.

Denna text kan man alltså inte använda till att hindra frånskilda att gifta om sig. Om den frånskilde maken däremot är en troende, har hon inte rätt att gifta om sig, enligt 1 Korintierbrevet 7:10-11, utan bör söka förlikning med honom.

Men om trots allt den frånskilde troende maken ingår ett nytt äktenskapsförbund med en annan, är den frånskilda kvinnan fri att gifta sig med vem hon vill, på samma sätt som en änka.

En troende skall inte gifta sig med en som inte är troende, som det står skrivet i 2 Korintierbrevet 6:14-18: "Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror (på Jeshua). Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Messias och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige." (SFB reviderad)

Må den Evige som är god förse dem som inte är gifta med makar!

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner