Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaEtchanan 45-1

Och jag bönade

5 Mosebok 3:23 ­ 4:4 

På den tiden bad jag så till HERREN: "Herre HERRE, du har börjat att låta din tjänare se din storhet och din starka hand. Ty vilken gud i himlen eller på jorden kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du? Låt mig nu få gå över dit och se det goda landet på andra sidan Jordan, detta vackra bergiga land, och Libanon." 

5 Mos 3:23-25 SFB

 

Hur skall man be på ett rätt sätt?

Moshé rabbenus bön visar oss hur man skall be på rätt sätt. I stället för att sätta sig själv i centrum börjar han att upphöja den Evige och tacka honom för allt det goda som han hade visat honom. Motivet bakom hans bön var att den Evige skulle bli ärad och prisad. Det är grunden för all effektiv bön. Den som söker den Eviges intressen har rätt inställning till att kunna få bönesvar. Han blir till och med nöjd med ett nej från den Eviges sida eftersom han vet att det är det bästa. Efter detta nej bad Moshé aldrig mer om att få gå över Jarden. Han sökte inte sina egna intressen utan den Eviges.

Den som bara söker egen tillfredsställelse ber bara för att hans egen vilja skall ske på jorden, inte den Eviges. En sådan människa blir inte nöjd med ett nej. Trots att den Evige säger nej fortsätter hon att envisas och pressa på tills hon får det hon begär. Den Evige kan ge efter för sådan press och ge den som ropar det han begär. Men om motiven hos den som ber inte är rätta kommer det han får av den Evige inte alltid att leda till det som är gott. Det kan till och med vara en fälla och det kommer absolut inte att tjäna till att personen kommer närmare den Evige.

Den som vill gå sin egen väg kan göra det, men han måste lida konsekvenserna av sin egoism. Den Evige tvingar ingen att följa honom och älska honom. Han vill ha ärlig kärlek från människor som inte söker sina egna intressen utan den Eviges.

Låt oss följa vår läromästare Moshés exempel. Låt oss först upphöja den Evige i våra böner och be att hans vilja skall ske på jorden som i himlen.

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner