Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaEtchanan 45-4

Och jag bönade

5 Mosebok 5:1-21(18 heb.) 

Det var inte med våra fäder HERREN slöt detta förbund, utan med oss själva som står här i dag, oss alla som nu lever. 

5 Mos 5:3 SFB

Vad händer med den nya generationen?

Varje ny generation som växer upp har en tendens att ändra på tidigare saker. Denna världens strömningar påverkar dem så att de blir frestade att tro att de normer som förfäderna fick enbart gällde för dem och för den tiden. Det är väldigt lätt att tänka att det nu är andra tider med nytt mode och moderna uttryck med nya livsstilar och därför måste man ändra vissa normer i Torán och ta bort andra för att anpassa sig till den nya situation som finns i världen.

Denna tanke är mycket bedräglig och orsaken till att majoriteten av dem som assimilerats och lämnat tron gått förlorade.

Det är sant att Toráns normer måste anpassas och tillämpas för livets nya villkor, speciellt i en värld som upplever en explosiv utveckling inom teknologin. Men man kan bara göra denna anpassning på ett rätt sätt där man inte förlorar det grundläggande när det gäller uppenbarelsen av Torán, att vart och ett av buden gavs till Israels folk för alla tider och alla generationer, som det står skrivet i Psalm 119:160: "Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga." (SFB)

Moshé rabbenu förstörde denna modernistiska tanke i den andra generationen efter uttåget ur Egypten genom att säga att förbundet inte blev slutet med deras föräldrar utan med dem, med alla dem som då levde. Det är denna inställning som har hållit det judiska folket levande och kommer att fortsätta att hålla det uppe i evighet; att den Evige har slutit ett förbund med oss idag.

Käre Jeshuas lärjunge, grunda inte din tro enbart på minnen från tidigare generationer. Odla ditt intima förhållande med den Evige idag. Om du är jude bör du veta att sinaiförbundet gäller för dig idag. Och om du är en av de utvalda bland folken skall du veta att det förnyade förbundet som slöts med Israel genom Jeshua inkluderar dig i förlossningsplanen som det står skrivet i Jesaja 49:6: "han säger: Det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns." (SFB)

Du bör också veta att det förbund som den Evige slöt med vår fader Avraham som säger att han skulle bli en fader till många folk (1 Mos 17:4) också gäller idag. Genom detta förbund, som senare blev bekräftat i Jeshua, gick löftet om välsignelsen som gavs till Avraham över till hedningarna på ett underbart sätt.

Alla de som är i Messias Jeshua blev inkluderade i det förnyade förbundet som resulterar i syndaförlåtelse och evigt liv och en plats av härlighet i den tillkommande världen.

Välsignad vare den Evige som är med oss idag!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner