Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaEtchanan 45-7

Och jag bönade

5 Mosebok 7:1-11 

När HERREN, din Gud, låter dig komma in i det land dit du nu går för att ta det i besittning, och när han driver bort många hednafolk för dig, hetiterna, girgaseerna, amoreerna, kananeerna, perisseerna, hiveerna och jebusiterna, sju folk som är större och mäktigare än du, och när HERREN, din Gud, ger dem till dig och du slår dem, då skall du ge dem till spillo. Du skall inte sluta förbund med dem eller visa dem nådŠ Men den som hatar honom skall han vedergälla med undergång, ansikte mot ansikte. Han skall inte tveka när det gäller dem som hatar honom. Ansikte mot ansikte skall han vedergälla dem. 

5 Mos 7:1-2, 10 SFB

Varför måste de vara så radikala mot de sju folken?

Torán förklarar att de sju folken var väldigt onda inför den Evige eftersom de praktiserade alla möjliga avskyvärda och fruktansvärda saker till sina avgudars ära. Men eftersom Israels söner hade fått så mycket barmhärtighet av den Evige var deras hjärtan mjuka och därför var det svårt för dem att verkställa den Eviges dom över de sju nationerna. Gång efter gång upprepar därför den Evige att de måste förgöra dem fulltständigt utan att ha förbarmande med dem. Det måste ha varit väldigt smärtsamt att vara tvungen att ta död på män, kvinnor och barn utan skonsamhet.

Vers 10 säger att den Evige förgör dem som hatar honom, och det är uppenbart att dessa sju nationer hatade den Evige och därför kom förstörelse över dem. De onda andarnas inflytande var så stort att inte ens barnen skonades. Förutom människor måste de också fullständigt förstöra alla kultobjekt och kultplatser.

Men Israels söner hade bara fått fullmakt att göra detta i det land som den Evige hade avgränsat och med de folk som var nämnda ett efter ett. Utanför landet fick de inte göra något sådant.

Det finns ingen återgivning varken i Skrifterna eller i andra historieböcker av att judar skulle ha påtvingat sin religion på andra folk eller territorier. Judendomen är inte som andra religioner som med våld påtvingar sina åsikter på andra.

Det är bara i två fall som judarna har varit tvungna att handla våldsamt, för att försvara sig mot attacker och dödshot och i detta fall då de sju folken som bodde i den Eviges land, det utlovade landet, måste utrotas.

Israels söner hade inte tillstånd att kriga mot andra folk, bara de sju folk som var väl definierade.

Var väldigt försiktig med att gå in på din nästas område. Om du inte fått tillstånd att tillrättavisa ett felaktigt beteende hos andra, gör det inte. Du gör dig bara illa trots att du drivs av kärlek till sanningen och rättfärdigheten.

Må den Evige bevara oss från allt ont.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner