Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ree 47-2

Observera

5 Mosebok 12:11 ­ 12:28

då skall ni föra allt som jag befaller er till den plats som HERREN, er Gud, utväljer till boning åt sitt namn: era brännoffer och slaktoffer, ert tionde, era händers bidrag och alla de utvalda löftesoffer som ni ger HERREN löfte om. Där skall ni glädja er inför HERRENS, er Guds, ansikte med era söner och döttrar, tjänare och tjänarinnor och med leviten som bor inom era portar, för han har ju ingen egen lott eller arvedel med er.

5 Mos 12:11-12 SFB

Kan ett offer ge glädje?

Den Evige vill att hans folk skall lära sig att gå upp till templet för att komma inför honom och ge offer. Han vill att platsen för hans närvaro skall vara en plats av glädje och njutning. Därför finns det inte bara offer där allt ges till den Eviges tjänst utan också delvis för att man skall kunna äta av resten och glädja sig med familjen vid bordet inför den Evige.

I den Eviges närhet finns fullkomlig glädje (Ps 16:11). De offer som är välbehagliga är de som kommer från glada hjärtan. Ett offer som ges med sorg och nedstämdhet är inte välbehagligt. Den som inte kan glädja sig när han ger sitt offer uttrycker inte sin uppskattning av den Evige. Den som inte uppskattar eller älskar honom upplever offren som en börda och något som ger bedrövelse. Kärlek uttrycks genom givande. Den som därför älskar ger och den som inte älskar tycker inte om att ge. Den som älskar den Evige ger honom offer och det skapar glädje för kärleken gläder sig.

Den som inte kan glädja sig i offren behöver gå igenom sitt hjärta och överlåta det till den Evige och sluta upp att leva för sig själv och lägga av sig fruktan och låta bli att tvivla på himlens försorg. Den som lever för sig själv kan inte känna sann glädje i givandet.

Somliga ger för att få och menar att den som sår får skörda. Men även om det är sant att den som sår får skörda, om han sår rätt, är den attityden inte den bästa när det gäller överlåtelsen till den Evige. Vi ger inte för att få, vi ger för att vi vill lyda och uttrycka vår kärlek genom givandet.

Om vi nu tror på den Eviges löften om att han inte skall överge oss när vi ger av det vi har och kommer att välsigna det som blir kvar efter att vi gett tionden, då kan vi vara lugna och lita på den gudomliga försorgen för vår ekonomi. Men vi ger inte för att få, det är för barnsligt.

"Det är saligare att ge än att få" (Apg 20:35 Bibel2000)

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner