Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ree 47-3

Observera

5 Mosebok 12:29 – 13:18 (19 heb.)

Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: "Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem", då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.

5 Mos 13:1-4 SFB

Vilken typ av kärlek vill den Evige ha?

Hur kan det vara möjligt att den Evige kan tillåta att en profet uppstår i Israel som gör under och talar rätt om saker som kommer att hända i framtiden och på samma gång lockar till avgudadyrkan? Torán ger oss svaret, för att testa hjärtat hos folket för att se om det finns verklig kärlek.

Varför söker vi den Evige? För att få uppleva det övernaturliga? För att få starka känslor? För att få reda på framtiden?

Om vår överlåtelse till den Evige grundar sig på begäret efter att tillfredsställa vår nyfikenhet på det övernaturliga eller fylla oss med extatiska känslor eller för att vi skall veta vad som kommer att hända i framtiden, då följer vi den Evige på ett felaktigt sätt. Den typen av villkorliga efterföljare kommer bara att vara trogna så länge de ser och upplever det som de själva önskar. För att rena folket från den typen av motiv kan den Evige tillåta att det prövas med falska profeter som erbjuder allt detta i andra gudars namn.

På detta sätt blir det uppenbart vilka som verkligen tillhör den Evige, de som söker honom av kärlek, i gott och ont, när det sker under och när det inte sker under, när det finns starka känslor och när det inte finns känslor, när man vet vad som kommer att ske och när man inte vet vad som kommer att ske. Sann kärlek till den Evige är ovillkorlig. Vi älskar honom för att han älskade oss först och kallade oss och för att vi har beslutat oss för att vara trogna honom när det går bra och när det går dåligt.

Och trots att någon reser sig upp och erbjuder allt det vi skulle vilja ha, kommer vi inte att följa honom bara för dessa saker utan testa grunden och källan till hans erbjudande. Om någon erbjuder under, profetior och rikedomar, gå inte efter honom för att få det. Revidera ditt hjärta för att se om du är trogen den Ende.

Denna toràtext talar inte om Jeshua för hans under, tecken och profetior gjorde inte så att folket drog sig undan den Ende, Fadern, utan närmade sig Honom. De tjänade inte heller till att skapa en ny religion. De som använde Jesu namn för att skapa en ny religion med under, tecken och profetior kom mycket senare. Tyvärr blandar man ihop dessa två.

Faktum är att vår Mästare förvarnade för att denna typ av falska profeter skulle resas upp efter honom och många skulle komma att använda hans namn för att göra under och profetera utan att ha lydiga hjärtan. I Matteus 7:15-23 står det skrivet: ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

”Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!” (SFB)

Detta betyder inte att under och tecken och profetia är något ont, tvärt om, det är gott. Men det som Toràn och Mästaren vill säga är att inte ens dessa goda saker är ett bevis för att personen i fråga är en sann tillbedjare som älskar den Evige och uppfyller hans bud. Det som verkligen visar om någon älskar den Evige är hans överlåtelse till lydnad och trohet, speciellt under de få eller många gånger då det övernaturliga och känslorna saknas.

Det sista ordet i denna toràtext som översattes som ”skall ni hålla er till” är det hebreiska ordet tidbekun –תדבקון   vars rot betyder klistra, fästa.

Klistra fast dig på den Evige och tillåt inte att de karismatiska gnistorna leder dig till att vara olydig buden. På frukten kan du veta om en profet är sann eller falsk. Om frukten är toràlydnad och kärlek till den Ende, då är det en god frukt. Om frukten är falskhet, bedrägeri, skilsmässa, otukt och människodyrkan, följ då inte efter.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner