Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ree 47-5

Observera

5 Mosebok 14:22-29

Vid slutet av vart tredje år skall du ta undan hela tiondet av din avkastning det året och lägga upp det inom dina portar. Sedan skall leviten komma, han som inte har någon lott eller arvedel tillsammans med dig, och även främlingen, den faderlöse och änkan, som bor inom dina portar, och de skall äta och bli mätta. Då skall HERREN, din Gud, välsigna dig i allt det arbete du utför.

5 Mos 14:28-29 SFB

Vad blir det för resultat av att ge tionde?

I Torán finns det två typer av tionde, det första och det andra, vilka tillsammans utgör 19% av de totala inkomsterna av jordbruksprodukter. Det första tiondet gavs helt till leviterna och det andra fick man äta i Jerushalajim under det första, andra, fjärde och femte året i årsveckans cykel. Året räknas från rosh hashanà till rosh hashanà. Under det tredje och sjätte året gav man det andra tiondet till de behövande i varje stad. Det tiondet kallas då för de fattigas tionde. Det sjunde året är sabbatsår då man inte kunde ge tionde på jordbruksprodukter eftersom allt som växer under det året tillhörde alla.

Idag kan man inte ge det första tiondet till leviterna för de tjänstgör inte i templet. Inte heller arbetar alla som bor i Israel med jordbruk. I stället för det kan man ge det första tiondet både inom och utanför Israel till att sprida undervisning från Skrifterna.

De fattigas tionde kan man ge till de behövande under det tredje och sjätte året i årsveckan. Det andra tiondet kan man använda under resten av åren för att åka en eller flera gånger till Israel och Jerushalajim.

Torán ger ett speciellt löfte till dem som troget ger tionde, vilket innebär att den Evige kommer att välsigna dem i alla deras händers verk. HaShem vet att våra inkomster inte alltid räcker till för utgifterna och att det är lätt att bli orolig och tvivla på hur pengarna skall räcka. Därför har han gett en speciell välsignelse till den som troget ger tionde. Den välsignelsen gör att vi kan få visdom när vi skall förvalta det som är kvar så att vi inte slösar på onödiga och dyra saker utan hittar billigare artiklar och mat. Välsignelsen gör också att pengarna inte försvinner eller att saker och ting onödigt går sönder eller slits ut så att det blir betydligt lägre utgifter. Välsignelsen som finns över arbetet hos den som är trogen med tiondet har tusen olika sätt att visa sig.

Så vitt jag förstår är det första tiondet inte obligatoriskt för de utvalda bland folken, men starkt rekommendabelt. Det andra tiondet är frivilligt, men innehåller en stor välsignelse över allt arbete hos den som ger det.

Någon kanske frågar mig: Hur vågar du ge tionde? Vad händer om du inte kan få din ekonomi att gå ihop? Jag svarar då: Hur vågar du att inte ge tionde? Vad händer om du förlorar den Eviges välsignelse över din ekonomi?

Jag skulle våga säga att om du har ekonomiska problem så är tiondegivandet en väg till välsignelse för dig.

Många välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner