Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ree 47-7

Observera

5 Mosebok 15:19 – 16:17

Kom ihåg att du var slav i Egypten och följ noga dessa stadgar. 

5 Mos 16:12 SFB

Varför skall man minnas slaveriet?

Toràn påminner gång på gång Israels folk om att de varit slavar i Egypten och att den Evige hade befriat dem övernaturligt. Erfarenheten i Egypten är en viktig del av det utvalda folkets minne och identitet. Inte bara den övernaturliga befrielsen hade stor betydelse vid bildandet av detta prästfolk utan också den långa tiden av slaveri.

Rashí kommenterar att den Evige befriade dem med villkoret att de skulle hålla buden. Det är som att säga: Ni var Faraos slavar. Nu skall ni tjäna mig. Innan tjänade ni av tvång, men nu skall ni tjäna frivilligt. Om ni inte vill tjäna mig, måste ni tjäna en hednisk diktator.

Vi skulle också kunna lyfta fram en annan aspekt ur denna vers. Den som kommer ihåg varifrån den Evige drog ut honom när han blev kallad blir uppfylld av tacksamhet och lovsång. Om det inte hade varit för den Evige, se hur det skulle varit med mig. Den Evige har verkligen varit god mot mig. Denna tacksamhet inspirerar oss att lyda honom och det är bättre att lyda utifrån tacksamhet och kärlek än av tvång och fruktan.

Det hebreiska ord som översatts som ”stadgar” är chuckimחקים  – som talar om de bud som är svåra att förstå eftersom de inte har någon logisk förklaring till varför man måste uppfylla dem. Det är de svåraste buden eftersom man måste lyda dem utan att förstå varför. Chuckim-buden lyder man inte på grund av logik utan på grund av trohet. Om du inte förstår varför du måste lyda, lyder du ändå helt enkelt därför att den Evige har sagt det.

För att uppfylla denna typ av bud är det viktigt att komma ihåg att vi tidigare var slavar i Egypten och under detta onda världssystem. Men nu har den Evige befriat oss därifrån för att vi skall tjäna honom med glädje och tacksamhet.

Eftersom den Evige har varit så god mot mig och befriat mig från syndens och dödens slaveri genom den lidande Messias skall jag tjäna honom med hela mitt hjärta och lyda hans bud trots att jag inte förstår dem, helt enkelt därför att han har befallt det.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner