Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shoftim 48-1

Domare

5 Mosebok 16:18 – 17:13

Rättfärdighet, ja, rättfärdighet skall du sträva efter, för att du må leva och ta i besittning det land som HERREN, din Gud, ger dig. 

5 Mos 16:20 SFB

Varför betona rättfärdigheten så mycket?

Folket var tvunget att tillsätta domare och poliser i varje stad för att upprätthålla ordningen i samhället. Rättfärdigheten är grunden för all samlevnad. Torán upprepar ordet rättfärdighet – tsedek,צדק  – två gånger i första hand för att poängtera vikten av att etablera och upprätthålla rättfärdigheten i samhället. Ett samhälle utan rättfärdighet går under.

Upprepandet av rättfärdigheten förstås också som ett budskap om att rättfärdigheten bara kan nås genom rättfärdiga medel. Rättfärdighet uppnås genom rättfärdighet, inte genom orättfärdiga medel. Med andra ord är Torán emot den jesuitiska idén som säger att målet helgar medlen. Torán förbjuder att en rättsstat använder sig av orättfärdiga medel för att etablera och upprätthålla rättfärdigheten.

Dessutom kan man förstå upprepningen av ordet som två olika betydelser av ordet tsedek. Som vi tidigare sett betyder ordet tsedaká – som är femininformen av tsedek – också hjälp till de nödställda. På så sätt finns det också en aspekt av barmhärtighet i rättfärdigheten. Detta motsvarar två emanationer av den Evige, rättfärdighet och barmhärtighet, sanning och nåd. Rättfärdigheten som rättrådighet är det viktigaste men den behöver barmhärtigheten för att upprätthålla samhället. Ett samhälle som bara tillämpar styv rättfärdighet blir grymt och hårt. Ett samhälle som bara tillämpar barmhärtighet och kärlek blir slappt och korrupt. Båda sakerna är nödvändiga för att få balans och hålla ordning i samhället.

Många gånger etablerar den skrivna Torán en sträng rättfärdighet, med dödsstraff för dem som överträder lagarna. Därför är det viktigt att också ha den mutliga torán som förklarar hur man kan ge barmhärtighet till syndaren utan att behöva tillämpa Lagens stränghet.

”Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?” (Mik 6:8 SFB)

”det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten.” (Mat 23:23b SFB)

Låt oss sträva efter rättfärdighet hela tiden och låt oss också söka barmhärtighet så att vi kan få liv och fred i våra länder.

Shavua tov,

 Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner