Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shoftim 48-2

Domare

5 Mosebok 17:14-20

Den skall han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, så att han lär sig frukta HERREN, sin Gud, och ger akt på alla ord i denna lag och dessa stadgar och följer dem. Detta för att hans hjärta inte skall förhäva sig över hans bröder och för att han inte skall vika av ifrån buden, vare sig till höger eller vänster. Då skall han och hans söner regera länge i Israel.

5 Mos 17:19-20 SFB

Vilken effekt blir det när man läser Toràn varje dag?

Israels kung måste ha med sig en torárulle hela tiden och läsa ur den varje dag under sitt liv för att kunna vara en kung enligt den Eviges hjärta. Moshè rabbenu lär oss att om kungen läser Torán i alla sina livsdagar kommer han att lära sig att frukta den Evige så att han håller hans bud och gör efter dem. Dessutom gör en daglig läsning av Torán att hans hjärta inte blir högmodigt över hans bröder och hindrar att han går vid sidan av budet varken åt höger eller vänster. På så sätt kommer hans liv och hans söners liv att bli långa i riket.

Läs ett avsnitt i Moshés Torá varje dag i hela ditt liv så kommer ditt hjärta att frukta den Evige och vara ödmjukt inför människor. Du kommer dessutom att lära dig att hålla buden och inte vika av från dem. Då går det bra för dig och dina barn.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner