Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shoftim 48-3

Domare

5 Mosebok 18:1-5

De levitiska prästerna, hela Levi stam, skall inte ha någon lott eller arvedel tillsammans med Israel. Av HERRENS eldsoffer och hans arvedel skall de äta. De skall inte ha någon arvedel bland sina bröder. HERREN är deras arvedel, som han har lovat dem… Det första av din säd, ditt vin och din olja och det första av dina fårs ull skall du ge honom.

5 Mos 18:1-2, 4 SFB

 

Kan konsekvenserna av en förbannelse förvandlas till något gott?

Shimons och Levís vrede blev förbannad av deras fader Jaakov (1 Mos 49:7) och som ett resultat av vad de två bröderna hade gjort med Shechem (1 Mos 34) fick de ingen egen arvedel i landet när det blev uppdelat under Jehoshuas (Josuas) tid. Shimon fick sin arvedel inom Jehudàs territorium och Leví fick städer bland alla de andra stammarna.

Men Levís stam höll sig på ett alldeles speciellt sätt till den Evige, vilket betydelsen av hans namn visar – לוי, hålla sig till (1 Mos 29:34). När de andra syndade med guldkalven var Levís stam den ende som gav respons på Moshès kallelse när han sa: ”Var och en som tillhör HERREN skall komma hit till mig.” (1 Mos 32:36 SFB)

Eftersom Levís stam var trogen den Evige vid det mest kritiska tillfället fick den prästerskapet i stället för de förstfödda. Den välsignelsen gav dem rätten att få folkets tionden och offer. Allt det första och mest utsökta av jordbruksprodukterna gavs till Levís söner.

På så sätt levde leviterna, som var utspridda över hela Israels område, inte bara på det som alstrades på deras marker som fanns utanför deras städer, utan också på det bästa av varje skörd hos de andra stammarna.

Men det var inte den största välsignelsen som leviterna fick, utan rätten att tjäna den Evige på ett speciellt sätt i den Eviges Tempel. De blev utvalda att vara nära den Evige och tjäna honom. Vilket stort privilegium!

Det största som en människa kan uppleva i sitt liv är att få vara nära den Evige. Om det nu finns tidigare erfarenheter i ditt liv som har orsakat förbannelse över till liv som du nu får lida konsekvenserna av, gräm dig inte över det. Den Evige är stor nog att kunna förvandla konsekvenserna av den förbannelsen till något positivt. Nyckeln att kunna erfara en sådan förändring är att hålla sig till den Evige vid kritiska tillfällen och vid tider av framgång. På så sätt kommer han att använda det som från början var konsekvenser av förbannelse till en källa till välsignelse.

Välsignad vare den Evige för hans nåd!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner