Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shoftim 48-4

Domare

5 Mosebok 18:6-13

Om en levit kommer från någon av dina städer i Israel där han uppehåller sig, så må han om han så önskar komma till den plats som HERREN utväljer och där göra tjänst i HERRENS, sin Guds, namn, liksom alla hans bröder, leviterna, som står där inför HERRENS ansikte.

5 Mos 18:6-7 SFB

Vad är våra själars längtan?

De levitiska prästerna tjänstgjorde inte inför den Evige under hela året. De hade 24 grupper som tjänstgjorde under två eller tre veckor per år.

Denna text lär oss dessutom att vilken präst som helst kunde komma när som helst till den utvalda platsen för att tjänstgöra i helgedomen och offra sina egna offer trots att det inte var hans tur att tjänstgöra. Den lär oss också att en levitpräst kunde komma till högtiderna och offra extraoffren för högtiderna trots att det inte var hans tur att tjänstgöra.

Texten lär oss dessutom att drivkraften för levitprästens avskilda tjänstgöring är en djup längtan i själen. På så sätt drivs han inte att tjäna av tvång utan av sin egen längtan.

Den som tjänar av tvång befinner sig på en låg nivå. Den som tjänar med lust har kommit upp till själslig mognad. Det finns tillfällen då våra själar upplever tjänsten inför den Evige som uttråkande. Det beror på jetser hará, den onda driften, som inte tycker om att tjäna den Evige. Ibland kan man också vara trött i kropp eller själ vilket gör det svårt att tjäna den Evige med glädje.

Men ju mer den inre människan, den andliga människan, jetser hatov, den goda driften, den övre själens ande, växter till lär vi oss att dominera känslorna av uttråkning från synden som finns i vår kropp och lägre själ. Lösningen mot uttråkning i vårt förhållande med den Evige är att söka intimitet och andlighet och att låta sig uppfyllas av den Eviges Ande. Den Eviges Ande hjälper oss i vår svaghet när vi öppnar oss för honom. När vi matar den övre själens ande med födan från Torán skapas mer längtan att vara nära den Evige och tjäna honom med glädje.

Den som inte vet vad det innebär att vara i den Eviges närvaro och uppleva hans Ande kan aldrig tjäna honom med full glädje och längtan i själen.

"Tjäna HERREN med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop!... Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?... Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar, min själ och min kropp jublar mot levande Gud." (Ps 100:2; 42:2-3; 84:3 SFB)

"Min själ längtar efter dig om natten, ja, anden i mig söker dig." (Jes 26:9a SFB)

Samma ord som Torán använder för att uttrycka levitprästens själsliga längtan att komma till mötesplatsen mellan himlen och jorden är det som förekommer i Psalm 132:13-14 där det talas om den längtan som den Evige har efter Jerushalajim, hans favoritplats, som det står skrivet: "Ty HERREN har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid. Här skall jag bo, och hit längtar jag." (SFB)

Det lär oss att inte bara vi kan uppleva denna djupa längtan i våra själar efter ett intimt andligt förhållande med den levande Gud, utan också att Han längtar efter att vara nära oss, som det också står skrivet i Sångernas Sång (Höga Visan) 2:14: "Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, ty din röst är så ljuv och ditt ansikte så skönt." (SFB)

Han längtar efter oss mer än vi efter honom.

Så underbar vår himmelske Fader är! Välsignad vare han för att han längtar så efter oss!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner