Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shoftim 48-5

Domare

5 Mosebok 18:14 ­ 19:13

HERREN, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till… En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. 

5 Mos 18:15, 18 SFB

Vilka likheter finns det mellan Moshé och Jeshua?

Många profeter har uppstått i Israel och de har uppfyllt viktiga funktioner. Alla har uppfyllt en del av denna profetia, men ingen av dem har varit på samma nivå som Moshé. Därför måste det ytterligare finnas en profet som liknar Moshé på många sätt, för att detta skriftställe skall kunna uppfyllas. Det finns många likheter mellan Jeshua och Moshé, från hans födelse till hans död. Moshés liv och tjänst är en profetisk skuggbild som talar om Jeshua själv. Vi skall här se några händelser i Moshés liv som liknar Messias Jeshua:

1) Moshé blev förkastad av sitt eget folk när han kom första gången.

I 2 Mosebok 2:14a står det skrivet: "Vem har satt dig till ledare och domare över oss?" Detta var den första gången som Moshé försökte nå sina bröders hjärtan. Men de erkände honom inte. I detta finns en profetisk händelse som talar om det som skulle hända med Messias vid sin första ankomst till folket (Joh 1:11).

Tyvärr tog inte majoriteten av det judiska folket emot honom när han kom, och han blev förkastad av ledarna och domarna i den judiska nationen, som var hans egna. Därför togs han ifrån dem under lång tid för att sedan bli introducerad igen med kraft, på samma sätt som Moshé.

2) Moshé kom tillbaka till Israel efter lång tid

I 2 Mosebok 2:23a står det skrivet: "Det gick en lång tid…" Trots att Moshé var långt ifrån sitt folk under lång tid, var hans hjärta med dem. Efter fyrtio år blev Moshè sänd tillbaka till Egypten för att konfrontera Farao och befria Israels barn från hans makt.

På samma sätt kommer Jeshua, efter lång tid, att komma tillbaka till Israel med HaShems auktoritet för att fullständigt befria Israels barn från betrycket under den nya världsordningen.

3) Moshé sändes för att befria folket från slaveriet under Farao i Egypten

I 2 Mosebok 3:10b står det skrivet: "Och du skall föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten." Farao symboliserar satan. Egypten symboliserar världen. Våra förfäders slaveri symboliserar människornas slaveri under syndens makt som bor i dem.

På samma sätt som Moshé blev sänd för att befria Israels folk från Faraos makt, kom Jeshua för att befria oss från satans makt.

På samma sätt som Moshé blev sänd för att befria Israels folk från Egyptens land, kom Jeshua för att befria Avrahams barn från denna världs system.

På samma sätt som Moshé blev sänd för att befria Israels folk från slaveriet, kom Jeshua för att befria oss från syndens slaveri, som det står skrivet i Romarbrevet 6:5-7: "Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit upphängd på trä med Messias, för att syndakroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd."

4) Moshé gjorde ovanliga under

I 2 Mosebok 4:5 står det skrivet: "Genom detta skall de tro att HaShem… har uppenbarat sig för dig." Moshé blev sänd för att göra ovanliga under. Ingen människa på jorden har kunnat göra så stora under som Moshè, ända tills Jeshua kom.

Det är helt klart att de under som Jeshua gjorde, och som blivit dokumenterade i de böcker som kallas för evangelierna, utgör ett bevis för att han är uppfyllelsen av löftet om en profet som Moshè, med Faderns fullmakt att göra alla möjliga märkliga och ovanliga under, bland annat att öppna de blindas ögon, rengöra spetälska, hela lama, driva ut demoner och uppväcka döda.

I Johannes 15:24 står det skrivet: "Om jag inte bland dem hade gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort, så skulle de inte ha synd. Men nu har de sett dem och har hatat både mig och min Fader."

På samma sätt som Moshé blev sänd för att göra ovanliga under för att kunna konfrontera den onde och befria folket, har Jeshua kommit med himmelens hela kraft för att förstöra satans verk och befria Israels folk och hela världen från konsekvenserna av syndens slaveri. 

Det finns många fler områden i Moshés liv som vi skulle kunna lyfta fram som är parallella med Jeshua, men vi skall stanna här och komma ihåg orden i Johannes 5:39, 46 som säger: "Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig... Om ni trodde Moshé, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit."

Välsignad vare den Evige för att ha uppfyllt sitt löfte i Jeshua!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner