Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shoftim 48-6

Domare

5 Mosebok 19:14 ­ 20:9

När du drar ut i krig mot dina fiender och får se hästar och vagnar och ett folk större än du, skall du inte bli rädd för dem, ty HERREN, din Gud, som förde dig upp ur Egyptens land, är med dig. När ni står beredda att gå till strid, skall prästen träda fram och tala till folket. Han skall säga till dem: "Hör, Israel! Ni står i dag beredda att gå till strid mot era fiender. Låt inte era hjärtan vara modlösa. Var inte rädda, bäva inte för dem och var inte förskräckta, ty HERREN, er Gud, går själv med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger."

5 Mos 20:1-4 SFB

Vad är botemedlet mot rädsla?

Dödsfruktan är den starkaste rädslan som människan har. När det är krig och livet står på spel på ett speciellt sätt finns det anledning att vara rädd. Rädsla är motsats till tro och den som är rädd saknar förtröstan. En räddhågsen är en usel soldat och det är bättre att han inte är med i armén.

HaShem vet att folket kan vara räddhågset när det gäller att konfrontera fiender som mänskligt talat är fler och starkare. Därför sänder han flera uppmuntrande budskap fyllda av tro för att avlägsna fruktan från deras hjärtan. Rädsla är en följd av att fixera sig på faran. Därför blir budskapen från Himlen till den avskilda armén en hjälp för dem att fästa sin blick vid källan till deras kraft och seger, den Evige själv.

Minnen från tidigare nederlag kan skapa fruktan. Därför påminner den Evige sitt folk om historiens största befrielse, befrielsen från Egypten. Han som förde dem ut från Egypten när de plågades under ett desperat slaveri, Han är med dem. Han som har uppenbarat sig med sitt eviga namn är med sitt folk mot deras fiender för att rädda dem.

Den som förmår att lägga dessa ord från Torán i sitt hjärta och fästa sin blick på den Eviges storhet kommer att få full förtröstan i sitt hjärta om att som den Evige var med Israel tidigare, så kommer han att fortsätta att vara med sitt folk, för han är trogen sitt löfte.

Botemedlet mot rädsla är att lita på den Eviges löften och veta att han är med mig. Därför kan jag frimodigt säga: "Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig." (Ps 23:4a SFB)

Var inte rädd, den Evige är med dig när du är med honom.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner