Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shoftim 48-7

Domare

5 Mosebok 20:10 ­ 21:9

Och när HERREN, din Gud, ger den i din hand skall du slå alla av mankön där med svärd… Men i de städer som tillhör dessa folk och som HERREN, din Gud, ger dig till arvedel skall du inte låta något som andas få leva. Du skall ge dem till spillo… Om man i det land som HERREN, din Gud, ger dig till besittning påträffar en ihjälslagen människa liggande på marken och man inte vet vem som har dödat honom… Försona ditt folk Israel, som du har friköpt, HERRE, och låt inte oskyldigt blod komma över ditt folk Israel." Därmed får de försoning för denna blodskuld. Så avlägsnar du skulden ifrån dig för det oskyldiga blodet, för du skall göra det som är rätt i HERRENS ögon.

5 Mos  20:13, 16-17a; 21:1, 8-9 SFB

Vad är det för skillnad mellan att döda och att döda?

Torán befaller Israels folk att avrätta alla män i en stad som i krigstid inte vill underordna sig de fredsvillkor som det utvalda folket erbjuder. Dessutom befaller den Israels söner att totalt utplåna män, kvinnor och barn hos de sju folk som hade blivit dömda till utrotning på grund av sina många vedervärdiga synder.

Denna typ av dödande är tillåten i Torán, för det är sättet att verkställa den gudomliga rättfärdigheten över dem som gör uppror mot den Evige på ett speciellt sätt.

Å andra sidan har vi i denna alijà en text som behandlar ett mord som gjorts av en okänd. Den Evige tar mycket allvarligt på en sådan händelse. Någon har dödat en annan utan att ha rätt och fullmakt till det. En lekman har inte rätt att ta livet av någon utom när han blir attackerad på ett livshotande sätt. I ett sådant fall har han rätt att handla i självförsvar för att rädda sitt liv, men han har inte rätt att hämnas.

Att utgjuta oskyldigt blod är en av de allvarligaste synderna som en människa kan begå och den Evige ser inte lätt på en sådan synd. På grund av att oskyldigt blod blev utgjutet kom floden över den tidigare världen och vid ett senare tillfälle ville inte den Evige förlåta det myckna oskyldiga blod som en ond kung hade utgjutit, och därför kom den Babyloniska fångenskapen (2 Kung 24:4).

Torán lovar att om folkets äldste offrar ett oskyldigt djur på ett speciellt ställe och bedyrar att de inte känner till hur mordet på människan på marken gått till och ber en förlåtelsebön för folket, då skall den Evige förlåta den kollektiva skuld som hade kommit över hela folket på grund av denna synd.

Mord på en människa drar skuld över ett helt folk om man inte får tag på och dömer mördaren eller om man vet vem som är mördaren och inte dömer honom.

När en människa blir orättfärdigt dödad drar det allvarliga konsekvenser över hela folket och om den synden inte blir förlåten kommer hela folket att få lida under den Eviges vrede.

Om nu den Eviges vrede kommer över ett helt folk när en enda människas blod blir utgjutet på ett orättfärdigt sätt, vad kommer då att hända med de länder där man dagligen mördar de ofödda barnen på den plats som den Evige har skapat för att vara den säkraste platsen för deras välfärd och utveckling, moderlivet? Det grymmaste mord en människa kan begå är att döda sina egna barn. Det finns inga ursäkter för att mörda de ofödda.

Var finns rösterna som talar för de ofödda som blivit mördade och för dem som nu är i livsfara? Låt oss inte vara tysta inför de barbariska aborterna! Rösta inte på ett parti som inte är emot abort.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner