Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ki Tavó 50-2

När du kommer

5 Mosebok 26:12-15 

När du.. har lagt undan hela tiondet av din avkastning… Jag har inte överträtt eller glömt något av dina bud… Se ner från din heliga boning, från himlen, och välsigna ditt folk Israel, och det land som du har gett oss, ett land som flödar av mjölk och honung, så som du med ed lovade våra fäder.

5 Mos 26:12a, 13b, 15 SFB

Vilket förhållande finns det mellan tiondet och resten av buden?

Denna text lär oss att det finns ett förhållande mellan att vara trogen i tiondet och de andra buden. Den som är trogen med tionden visar att den Evige äger allt han har.

Budet om tiondet liknar sabbaten, båda är medel att erkänna den Eviges herradöme. Den som ger tionde erkänner den Eviges herradöme över materien och den som håller sabbaten erkänner den Eviges herradöme över tiden. Den som ger tionde visar att mammon inte är hans gud och den som håller sabbaten visar att den Evige är hans Gud. När man ställer en del av sina pengar och en del av sin tid till den Eviges förfogande på ett speciellt sätt, med tiondet och sabbaten, öppnas en dörr för att den Evige skall kunna visa sitt herradöme över resten av pengarna och resten av tiden under veckan.

På så sätt tjänar dessa bud som plattformar för att lyda den Evige i allt annat. Därför är den som ger tionde och håller sabbaten också intresserad av att uppfylla resten av de bud som gäller honom.

Denna text lär att efter att ha varit trogen med tiondet kan man be om välsignelse över sitt folk och över sitt land. Först ges tiondet och därefter kommer välsignelsen, inte tvärt om. Det är inte så att den Evige skall välsigna dig så att du kan ge tionde. Den som tänker så har omvända prioriteringar, först jag och sedan den Evige. Så kan inte den Evige välsigna dig för du tänker att du inte har tillräckligt stor inkomst för att kunna ge tiondet och så lämnar du det till sist, och om du har tillräckligt så ger du.

Det är tvärt om! Först ger man tiondet för att den Evige skall kunna välsigna det som blir kvar så att man kan få det man behöver.

Varken sabbatsbudet eller tiondegivandet är obligatoriskt för icke-judar men högt rekommendabla. Genom dem visar man sin överlåtelse till den Evige och kan leva på ett högt andligt plan och få uppleva den välsignelse som det medför.

HaShem välsignar alla dem som håller sabbaten och ger tionde.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner