Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ki Tavó 50-3

När du kommer

5 Mosebok 26:16-19

HERREN, din Gud, befaller dig i dag att följa dessa stadgar och föreskrifter. Du skall hålla fast vid och följa dem av hela ditt hjärta och av hela din själ. Du har i dag sagt att HERREN skall vara din Gud och att du skall vandra på hans vägar, hålla hans stadgar, bud och föreskrifter och lyssna till hans röst. Och HERREN har i dag gett dig sitt ord på att du skall vara hans egendomsfolk, så som han har sagt till dig, och att du skall hålla alla hans bud. Han skall upphöja dig till lov, berömmelse och ära över alla folk som han har gjort. Du skall vara ett heligt folk åt HERREN, din Gud, så som han har lovat.

5 Mos 26:16-19 SFB

Vad blir resultatet av att uppfylla buden med hela hjärtat?

Åter igen poängterar Torán vikten av att hålla den Eviges bud. Men den Evige vill inte att hans folk bara skall hålla buden utan att de gör det med hela hjärtat och med hela själen.

Uttrycket "av hela ditt hjärta och av hela din själ" förekommer också i 5 Mosebok 6:5, där det står skrivet: "Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft." I 5 Mosebok 10:12b står det skrivet: "att du tjänar HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ" och i 5 Mosebok 30:2 står det skrivet: "och du vänder om till HERREN, din Gud.. av hela ditt hjärta och av hela din själ" och i 5 Mosebok 30:10b står det skrivet: "och vänder om till HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ." (SFB)

Om vi lägger ihop alla dessa versar kan vi se att den Evige inte tycker om halvhjärtenhet. Om vi inte älskar, tjänar, lyder och vänder om till honom med hela vårt hjärta och hela vår själ kommer vi inte att vara välbehagliga för honom, som det står skrivet i Uppenbarelseboken 3:15-16: "Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun." (SFB)

Dagens text visar att när förbundsfolket överlåter sig med hela hjärtat och hela själen blir det den Eviges speciella egendom. Dessutom blir det upphöjt över alla andra folk på jorden. Det blir då prisat, berömt och ärat av alla folk och även avskilt för den Evige sin Gud. Resultaten av helöverlåtelse hos ett helt folk är oerhört mäktiga inte bara i himlarna utan också i hela världen.

Om detta är sant på nationell nivå, då är det också det på en personlig nivå, men i mindre skala. Den som har ett brinnande hjärta till att älska den Evige, en lydig själ till att verkställa allt det som den Eviges Torá befaller och finkänsliga öron till att höra vad den Eviges Ande säger kommer att bli upptagen och bevarad som den Eviges speciella egendom. Han blir dessutom upphöjd över andra människor och även prisad, berömd och ärad av många. Därutöver blir han avskild för den Evige på ett speciellt sätt.

Vill du bli älskad, erkänd, hedrar och upphöjd av den Evige trots att du inte blir det av människor? Håll då buden av hela ditt hjärta och av hela din själ.

Må den Evige utgjuta sin Ande över oss så att våra hjärtan alltid brinner för honom och lyder hans bud.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner