Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ki Tavó 50-6

När du kommer

5 Mosebok 28:7 ­ 29:1 (28:69 heb.) 

Alla dessa förbannelser skall komma över dig och förfölja dig och träffa dig till dess att du går under, därför att du inte lyssnade till HERRENS, din Guds, röst och inte höll de bud och stadgar som han gav dig. Som tecken och under skall de komma över dig och dina efterkommande till evig tid. Eftersom du inte tjänade HERREN, din Gud, med glädje och av hjärtans lust, medan du hade överflöd på allt, skall du komma att tjäna fiender som HERREN skall sända mot dig, under hunger, törst och nakenhet och brist på allt. Och han skall lägga ett järnok på din nacke till dess att han har utrotat dig.

5 Mos 28:45-48 SFB

Vad är tecknet på att det judiska folket har hållit buden?

Mitt i ett långt kapitel som talar om de olika förbannelser som kommer över det judiska folket om de inte lyder buden, ser vi flera glimtar av ljus och hopp. Om vi tittar närmare på dessa versar ser vi att de innehåller ett löfte om att en del av det judiska folket aldrig någonsin kommer att upphöra att hålla buden.

Om alla hade gått vid sidan av vägen och varit olydiga buden hade alla gått under, som det står skrivet "du går under". Den hebreiska texten använder här samma ord som när den talar om undergången av folk som nu inte existerar (5 Mos 2:12, 21-23) och lovar att det judiska folket kommer att bli förintat om de inte lyssnar på den Eviges röst genom att inte hålla hans bud och stadgar.

Texten säger ytterligare att dessa förbannelser kommer att bli tecken och under bland Israels ättlingar för alltid. Hur kan Torán tala om folkets undergång samtidigt som en evig avkomma? Är det inte motsägelsefullt? Om folket förintas kan det ju inte finnas någon avkomma och inte heller kan den finnas till för alltid.

Det stora flertalet av de tolv stammarna har varit olydiga och därför finns de inte kvar som stammar på jorden. De har blivit utplånade och uppblandande bland alla jordens folk.

Innan templets förstörelse fanns det ungefär lika många judar som kineser i världen. Idag finns det mindre än 15 miljoner judar och mer än 1300 miljoner kineser. Det är ett klart bevis på att många förbannelser har drabbat judarna på grund av deras olydnad.

Men samtidigt har det funnits tillräckligt många judar som varit trogna buden så att folket har kunnat finnas kvar ända tills idag. Det faktum att det judiska folket inte har blivit total förintat visar att det bland dem finns en kvarleva som är trogen den Evige och hans Torá. Förbannelsen med undergång har inte uppfyllts fullständigt och kommer aldrig att göra det för det finns tillräckligt stora löften som säger att det judiska folket kommer att fortsätta att finnas till för alltid, och det tack vare den trogna kvarlevan. Om det inte hade varit för den kvarlevan skulle folket vara som Sodom och Gomorra.

Denna text lär oss också att om vi inte tjänar den Evige med glädje och hjärtats lust, kommer vi att få brist på allt och få ett järnok lagt på oss.

Detta leder oss till att ställa frågan om vi verkligen visar mycket tacksamhet när vi har överflöd på allt. Eller klagar vi på det som vi inte har? Om vi klagar på maten, kläderna, och annat som den Evige ger oss, kommer vi att bli av med det. När vi har brist, kan det kanske bero på att vi missat denna lektion? Ber vi birkat hamazon (bordsbön) med glädje och hjärtats lust efter vi har ätit eller går vi ifrån bordet utan att tacka?

Järnoket betyder mörka tankar och bekymmer. Oket kan alltså betyda andligt förtryck och psykisk depression. Ett sätt att vinna seger över det betrycket är att prisa den Evige med glädje. Om du är frestad att komma in i depression, bör du dansa inför den Evige och sjunga med hög röst, så att detta betryck inte kommer över dig. Om du är inne i en depression kan du använda samma medicin så kommer du att komma ut med seger.

Tjäna den Evige med glädje,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner