Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ki Tavó 50-7

När du kommer

5 Mosebok 29:2 (1) - 29:9 (8)

Mose kallade samman hela Israel och sade till dem: Ni har sett allt vad HERREN har gjort inför era ögon i Egyptens land med farao och alla hans tjänare och hela hans land, de stora prövningar som du med egna ögon har sett, de stora tecknen och undren. Men ännu till denna dag har HERREN inte gett er hjärtan till att förstå, ögon till att se och öron till att höra.

5 Mos 29:2-4 SFB

Vem förstår det han ser?

Trots att Israels söner och döttrar hade sett så många under i Egypten och alla mirakel som den Evige gjorde under de fyrtio åren i öknen säger Moshé genom profetisk uppenbarelse att de ännu inte hade förstått saker och ting ordentligt. Vad var det som de inte hade förstått? Kan man se och uppleva saker utan att verkligen begripa vad som händer?

Liknande uttryck finner vi i vår Mästares mun när han säger: ""Varför säger ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt? Har ni ögon och ser inte och öron och hör inte? Kommer ni inte ihåg när jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar fulla med brödstycken fick ni då?" De svarade: "Tolv." "Och när jag bröt de sju bröden åt de fyra tusen, hur många korgar fyllde ni då med brödstycken?" De svarade: "Sju." Han sade till dem: "Förstår ni fortfarande ingenting?"" (Mar 8:17-21 SFB)

Och i Johannes 12:37-41 står det skrivet: "Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad?  Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom." (SFB)

Dessa texter säger att det är möjligt att se stora under utan att förstå. Visst förstod alla att det var under som gjorts av den Eviges mäktiga hand. Det är inte det det är fråga om. Det är klart att de hade förstått att den Evige gjorde undren direkt eller genom människor. Vad var det då som de inte förstod?

Jag tror att hela denna problematik har att göra med människans hjärtas känslighet. När den Evige visar sin kraft borde det göra ett starkt intryck och skapa något väldigt djupt i var och en som ser det. Den som har ett okänsligt hjärta ser utan att bli djupt berörd i sitt inre inför den Eviges underverk. När den Evige verkar bland oss väntar han sig en total överlåtelse från oss inför hans storhet och kärlek. Det mest logiska är att den som har sett så underbara mirakel öppnar sitt hjärta helt och fullständigt kopplar med den Eviges närvaro. Men de flesta av Israels söner hade inte gjort det.

Alla de under som de hade sett genom den förste förlossaren och genom den andre Förlossaren gjordes inte bara för att angripa ondskans makter och befria de betryckta utan också för att skapa ett folk som totalt underordnar sig och lyder en Gud som inte bara kan göra dessa saker utan genom dem också visar sin närvaro bland oss.

Den Allsmäktige är bland oss och vi inser inte det ordentligt! Det är problemet!

Varje gång vi tvivlar på hans kärlek gör vi det för att vi inte har ett hjärta som förstår vad det har sett. Varje gång vi klagar på omständigheterna gör vi det för att våra ögon inte har insett att den Evige är med oss och leder oss genom denna öken. Varje gång vi tvivlar på hans närvaro gör vi det för att vi ännu inte har fått öron till att höra hans ord ordentligt.

Må den Evige, som är god, öppna våra hjärtan, våra ögon och våra öron så att vi blir känsliga till att uppfatta hans härlighet och hans närvaro bland oss och aldrig mer tvivla på honom och hans goda vilja för oss så att vi kan vara trogna honom och ständigt vandra med honom.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner