Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJelech 52-1

Och han gick

5 Mosebok 31:1-3 

Josua skall anföra dig, som HERREN har sagt.

5 Mos 31:3b SFB

Hur vet vi att Messias måste komma två gånger?

Torán talar inte mycket om Messias. Konceptet Messias som kung blev uppenbarat senare. Speciellt under kung Davids tid ökade uppenbarelsen om en Messias som skall regera över Israels tolv stammar och hela världen.

Men begreppet mashiach משיח, smord – eller i bestämd form ha-mashiach – המשיח, den smorde – förekommer inte för första gången i samband med kunglighet utan i samband med prästerskap. Uttrycket ha-mashiach förekommer tre gånger i 3 Mosebok 4 där det talas om den smorde prästen som bär fram syndoffer. Det är den första uppenbarelsen som Torán ger av Messias – i förhållande till prästerskap och syndoffer.

Men det messiaskoncept som har varit det dominerande inom judiskt tänkande under historiens lopp är det som handlar om en kunglig Messias. Ordet kung på hebreiska – melech,מלך  – börjar på samma bokstav som mashiach – mem מ. När det därför talas om Messias bland judar tänker man i första hand på en kung. Av den anledningen kan vi säga att Jeshua inte ännu är (kung) Messias, för än så länge har han bara utfört sin tjänst som Himmelsk Överstepräst och han har ännu inte satt sig som Kung på Davids, sin faders, tron för att regera över Israels tolv stammar.

När de Apostoliska Skrifterna säger att han är Messias gör de det i första hand med tanke på hans Himmelska Prästtjänst och i andra hand med tanke på den som har blivit utnämnd av den Evige att i framtiden vara Kung Messias. En Messias som inte har blivit erkänd av sitt folks ledare kan inte utföra sin tjänst som Messias. På så sätt, jag upprepar PÅ SÅ SÄTT är Jeshua ännu inte Messias, för han är ännu inte Israels Kung.

Eftersom det dominerande judiska konceptet av Messias har att göra med konungslighet och upprättelse av Israels rike kunde Jeshuas lärjungar inte förstå sin Mästare när han talade om behovet av att dö och uppstå, för de väntade inte en lidande Messias som var tvungen att uppfylla rollen som präst för att offra sig själv som ett syndoffer, utan en triumferande Messias som kunde återupprätta riket åt Israel och uppfylla de löften som hade getts till kung David och de andra profeterna. Mästarens lärjungar återspeglade den generella judiska tanken, man väntar bara på en kung Messias liknande David och Salomo men då av universellt och evigt slag.

Uppenbarelsen om en lidande Messias som offrar sig själv för sitt folk är inte utvecklad bland rabbinerna och majoriteten av dem förkastar ett sådant koncept. Det finns emellertid flera gamla rabbinska dokument som talar om detta, men denna uppenbarelse har varit dold för majoriteten av rabbinerna ända tills idag.

Denna hemlighet har bara uppenbarats för några få judar, bland dem rabbiner, men för massor av hedningar. HaShem har sitt syfte med detta, men det är nu inte tid för att tala om det.

Nu skall vi lyfta fram sanningen om att Torán ger flera vittnesbörd på ett allegoriskt sätt om faktumet att Messias måste komma två gånger. Denna text är det tredje beviset för Messias andra ankomst.

Tre personer är profetiska förebilder på den kommande Messias, Josef, Moshé och Jehoshua. Alla dessa var tvungna att komma två gånger för att uppfylla sitt uppdrag.

Första gången Josef mötte sina bröder i Egypten kände de inte igen honom. Hedningarna hade erkänt honom som sin frälsare och han gav också livsuppehälle åt Israels söner, sina bröder, men de visste inte om det. Vid det första mötet erkände de inte honom som sin bror. Det behövdes ytterligare ett möte och vid det andra mötet gav Josef sig tillkänna för sina bröder med sitt rätta namn och så öppnades ögonen på omskärelsens söner. Samma sak kommer att hända igen.

Moshé lämnade Faraos palats och kom till sina slavbröder för att befria dem från slaveriet. Men den första gången blev han förkastad av dem och var tvungen att fly från Egypten. Bara när han kom föra andra gången och gick till Israels äldste tog de emot honom som den som den Evige hade sänt för att befria dem från slaveriet. Moshè kom också två gånger och andra gången blev han accepterad av omskärelseförbundets folk.

Jehoshua blev sänd en första gång till det utlovade landet som spion. När han kom tillbaka tog inte folket hans ord på allvar utan ville stena honom. Det behövdes ett nytt tillfälle. När Jehoshua slutligen förde in folket i landet var det hans andra besök i det utlovade Landet. Detta är ytterligare ett vittnesbörd från Torán om att Messias måste komma två gånger till sitt folk och till sitt Land.

Välsignad vare den Evige för att han uppenbarar sina hemligheter för oss!

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner