Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJelech 52-2

Och han gick

5 Mosebok 31:4-6

Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty HERREN, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig.

5 Mos 31:6 SFB

 

När går den Evige med oss?

I denna vers går Torán från plural till singular när den talar till folket. Först står det: "Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem" i pluralis, och sedan: "din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig" i singularis. Det står inte skrivet: "er Gud, går själv med er. Han skall inte lämna er eller överge er" utan det talar till folket som en enda.

Det lär oss att löftet om gudomlig närvaro i krig beror på folkets enhet. Å ena sidan måste var och en anstränga sig för att vara stark och frimodig, inte vara rädd och inte förskräckas inför de mäktiga fienderna och tänka på att den Evige är närvarande. Men å andra sidan är inte löftet om den Eviges närvaro givet till folkets mångfald utan till dess enhet. Därför måste var och en också anstränga sig för att vara enig och behålla enheten med sina kompanjoner. Om folket vore splittrat skulle inte den Eviges närvaro vara med det, för HaShem går själv "med dig", inte "med er".

Samma princip finner vi i kapitel 20 där det talas om förberedelse inför krig. I 20:4 säger prästen till folket: "Gud går själv med er"­ i pluralis. Men sedan måste tillsyningsmännen avlägsna från armén dem som har byggt ett hus, planterat en vingård, trolovat sig med en kvinna och dem som är rädda. På så sätt renas krigsfolket från alla splittrande element. I vers 10 talar sedan den Evige med krigsfolket i enhetstermer: "När du kommer till någon stad för att strida mot den…"

Enhet i folket är en oerhörd styrka och ett villkor för att den Evige skall kunna gå med dem och inte lämna dem.

När vi befinner oss i andlig strid med press från alla sidor är det väldigt lätt att börja tänka och tala illa om sina syskon. Detta är den bästa taktiken för vår själafiende. Han vet att om vi börjar att strida mot varandra kommer den Eviges närvaro att lämna oss och vi kan inte vinna seger i striden.

Var därför väldigt försiktig när du befinner dig under andligt tryck att inte vända dig emot dina kära och även dig själv. Kritisera inte någon, inte ens dig själv. Ansträng dig för att bevara Andens enhet med fridens band. Häng inte upp dig på det som stör. Lyft upp dina ögon och se på det gemensamma målet och låt dig inte luras av känslor av anklagelse och missmod. Besluta dig i hjärta att fortsätta älska och visa de närmaste kärlek trots skillnaderna och då kommer den Eviges Andes härlighet över kollektivet så att ni får seger i andevärlden.

"Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig." (Joh 17:22-23 SFB)

"I vår Herre Jeshua den Smordes namn uppmanar jag er, bröder, att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening." (1 Kor 1:10 SFB reviderad)

"Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet." (Kol 3:12-14 SFB)

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner