Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJelech 52-3

Och han gick

5 Mosebok 31:7-9

Sedan kallade Mose till sig Josua och sade till honom inför hela Israel: "Var stark och frimodig, ty du skall med detta folk gå in i det land som HERREN med ed har lovat deras fäder att ge dem och du skall utskifta det åt dem som arv. HERREN går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad." Mose skrev denna lag och gav den åt prästerna, Levi söner, som bar HERRENS förbundsark, och åt alla de äldste i Israel.

5 Mos 31:7-9 SFB

Kan Torán och Jehoshua samexistera?

Namnet Jeshua är en förkortad version av namnet Jehoshua. Detta nya namn som Moshé rabbenu satte på Hoshea bin Nun genom profetisk ande visar vilket namn den tillkommande Messias skulle få. Hans namn är både Jehoshua och Jeshua.

I Jehoshua bin Nun (Josua) kan vi se många profetiska indicier som på ett allegoriskt sätt talar om den tillkommande Messias. Därför lär denna text oss att Messias slutligen kommer att vara den som förenar hela Israel och för in det i det utlovade Landet.

Samtidigt ser vi att Moshé skrev Torán och gav den till ha-kohanim ­– הכהנים, prästerna – och alla de ledande äldste i Israel så att de skulle föra in den i Landet. Båda dessa, Jehoshua och Torán, var de två saker som Moshé överlämnade till folket för att de slutligen skulle kunna ärva det gudomliga löftet. En sak utesluter inte den andra. Utan Jehoshua skulle de inte kunna komma in i Landet och utan Torán skulle det inte funnits några normer i Landet.

Det lär oss att den sanne Messias inte kan förkasta Torán eller förändra den utan bekräfta den och etablera den i det utlovade Landet. När den verklige Messias då uppenbaras kommer alla tolv stammarna att församlas till sina förfäders Land, tempeltjänsten kommer att upprättas, riket blir återigen inrättat i Israel och Messias kommer att sätta sig på sin fader Davids tron för att regera med Torán över hela Israel och hela världen. Då blir det rättfärdighet och fred på hela jorden.

Moshé och Lammet sjunger väldigt bra ihop, som det står skrivet i Uppenbarelseboken 15:3: ”Och de sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung.” (Bibel2000)

Jehoshua och Torán går tillsammans och Jeshua och Moshé är väldigt goda vänner.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner