Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJelech 52-4

Och han gick

5 Mosebok 31:10-13

Samla folket, män, kvinnor, barn och främlingen som är hos dig inom dina portar, så att de får höra och så lär sig frukta HERREN, er Gud, och noggrant följer alla ord i denna lag. Också deras barn, som ännu inte känner den, skall höra och lära sig den så att de fruktar HERREN, er Gud, så länge ni lever i det land dit ni drar över Jordan för att ta det i besittning.

5 Mos 31:12-13 SFB

Varför kommer kvinnorna före barnen?

En gång vart sjunde år, på sabbatsåret under lövhyddohögtiden måste alla samlas på den plats där templet fanns och lyssna på toràläsningen. Torán räknar de olika människor som var pliktiga att närvara och i detta fall ser vi att kvinnorna sätts framför barnen, inte som i 29:11 där barnen sätts före kvinnorna.

Det lär oss att när det handlar om toràläsning har mödrarna företräde framför sönerna och döttrarna, eftersom de måste känna till ordentligt det som de behöver göra i hemmet och även hur de skall undervisa sina barn till att bli lydiga buden. Det är bra att kvinnorna studerar Torán, inte bara männen.

Denna text nämner fyra syften med denna läsning var sjunde år. Det är för att män, kvinnor, barn och konvertiter skall höra och lära sig att frukta den Evige och bli noggranna med att hålla Torán och även för att deras barn som inte känner Torán också skall få höra och lära sig att frukta den Evige.

Vad viktigt det är att läsa Skrifterna för barnen.

Om du har möjlighet till det, läs några versar ur Skrifterna varje dag så att dina barn hör det. Vi gör det vid matbordet efter frukosten och på sabbaten inte bara lyssnar vi på läsningen av veckans parashà (avsnitt) på hebreiska i synagogan utan vi läser också hemma med våra barn och förklarar texten så att alla förstår.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner