Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJelech 52-5

Och han gick

5 Mosebok 31:14-19

HERREN sade till Mose: "Se, tiden är nära då du skall dö. Kalla på Josua och inställ er i uppenbarelsetältet, så skall jag insätta honom i hans ämbete." Mose gick då med Josua och inställde sig i uppenbarelsetältet.

5 Mos 31:14 SFB

Är du beredd när chefen kallar på dig?

När den Evige ger order om att infinna sig inför honom måste man lämna allt man håller på med just då och svara på kallelsen. Ingenstans i Torán står det skrivet att Moshé var upptagen med andra saker när den Evige kallade honom och därför lät honom vänta. Så fort han fick kallelsen gensvarade han och lämnade allt vad han höll på med.

Samma sak hände med Jehoshua. Torán säger inte vad Jehoshua höll på med när Moshé kallade på honom för att komma inför den Evige. Den säger inte heller att han inte kunde komma eller att han inte var beredd och kom senare. Så fort orden ges blir det ett omedelbart gensvar. Sådana är den Eviges trogna tjänare, de dröjer inte med sin lydnad.

När den Evige kallar på dig för att göra något, dröj inte.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner