Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJelech 52-6

Och han gick

5 Mosebok 31:20-24

När jag har fört dem in i det land som jag med ed har lovat åt deras fäder, ett land som flödar av mjölk och honung, och de äter och blir mätta och feta, skall de vända sig till andra gudar och tjäna dem och förakta mig och bryta mitt förbund.

5 Mos 31:20 SFB

Varför trakta efter ekonomisk framgång?

En modern våg har svept över hela världen under de senaste decennierna, vågen med budskapet om ekonomisk framgång. Detta budskap håller på att få ingång överallt och många predikanter har specialiserat sig på att tala om detta ämne och det saknas inte sådana som har gjort sig rika genom ärliga och oskyldiga människors pengar som tror på detta budskap.

Eftersom majoriteten av världens befolkning är behövande och har ekonomiska svårigheter är framgångsbudskapet attraktivt för massorna. Formler och knep till att bli rik lärs ut. Man talar om Guds löften för ekonomin och man predikar att en god titel och att tjäna mycket pengar är det största i livet. Den som har rikedomar anses som en som fått favör av den Evige etc.

Vi skall nu inte diskutera om detta budskap är bra eller dåligt, om det är grundat på sanning eller lögn, jag vill bara ge en varning med utgångspunkt från detta skriftställe i Torán.

Om människans hjärta inte är överlåtet åt den Evige och om hon inte har böjt sig under Honom, blir frestelserna som kommer av att bli ekonomiskt framgångsrik för stora och människan löper risken att förlora sin själ för evigt. Därför finns det så många varningar i Skrifterna för rikedomarnas och popularitetens faror.

Låt oss ställa oss frågan: Varför vill man ha ekonomisk framgång? Varför vill man ha överflöd? Om jag har svårt att vara trogen nu när jag har lite, hur kan jag tro att jag kommer att vara trogen när jag får mycket?

Trakta inte efter ekonomisk framgång. Sträva efter ren kärlek, trohet, fruktan för den Evige, integritet, ödmjukhet, intimt liv med den Evige som man lever i hemlighet, andeuppfyllelse, lydnad för buden, ärlighet i hjärtats innersta, ansvar för att hjälpa och bry sig om andra och att den Eviges vilja sker i allt.

Om du lär dig detta har HaShem inga problem med att göra dig rik på ägodelar. Men om det inte är välbehagligt för honom att göra det, av vilken anledning det vara må, trakta inte efter ekonomisk framgång. Spring inte efter framgångspredikanter. De flesta av dem är bara intresserade av att bli populära och dra nytta av dina pengar. Sök den Allsmäktiges Rike och hans rättfärdighet så kommer allt det andra att ges till dig också.

Med handen på hjärtat,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner