Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJelech 52-7

Och han gick

5 Mosebok 31:25-30

Ty jag vet att du är upprorisk och hårdnackad. Se, ännu medan jag lever bland er har ni varit upproriska mot HERREN. Hur mycket mer skall ni då inte bli det efter min död!

5 Mos 31:27 SFB

Kan du den första tolkningsregeln?

I denna vers finns ett exempel på det som kom att bli den första regeln för tolkning av Torán, den så kallade kal va-chomer – קל וחומר, “enkel och komplex” eller ”lätt och tung”. Denna regel utgår från ett enkelt argument och använder det till att få ett tyngre argument.

Moshè sa att trots att han var bland folket hade de varit upproriska och hårdnackade. Från detta faktum får man genom kal va-chomer reda på att när Moshé inte kommer att vara bland folket får de än mer anledning till att vara upproriska och hårdnackade och därför kommer det att bli så.

Denna typ av logisk slutledning är väldigt vanlig i Skrifterna. Kal va-chomer regeln skulle kunna uttryckas på följande sätt: Om A är så i förhållande till B, då kommer det att vara det mycket mer (eller mindre) i förhållande till C.

Vi skall se några exempel på hur denna typ av argumentering används i Skrifterna:

”Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sade: "Min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu då han endast har sagt till dig: Tvätta dig, så blir du ren!"” (2 Kung 5:13 SFB)

”Dödsriket och avgrunden ligga uppenbara inför HERREN; huru mycket mer då människornas hjärtan!” (Ords 15:11 1917)

”Om du springer ikapp med fotgängare och de tröttar ut dig, hur skulle du då kunna tävla med hästar?” (Jer 12:5a SFB)

”Inte ens när den ännu var oskadd kunde man göra något nyttigt av den. Hur mycket mindre kan den användas till något nyttigt, då elden förtärt den och bränt den!” (Hes 15:5 SFB)

”Men kan då Gud verkligen bo bland människorna på jorden? Se, himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt!” (2 Krön 6:18 SFB)

”Nej, låt inte Hiskia lura och bedra er och tro inte på honom, för ingen gud hos något folk eller i något rike har förmått befria sitt folk ur min hand eller ur mina fäders hand. Hur mycket mindre skall då er Gud kunna befria er ur min hand!” (2 Krön 32:15 SFB)

Vår store Mästare Jeshua använde många gånger kal va-chomer principen i sina anföranden. Här är några exempel:

”Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?” (Mat 6:26 SFB)

”Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?” (Luk 11:13 SFB)

”Han svarade dem: "Vem av er skulle inte gripa tag i sitt får och dra upp det om det faller i en grop, och det också på sabbaten? Hur mycket mer är inte en människa värd än ett får! Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten."” (Mat 12:11-12 SFB)

”Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och om ni inte varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er?” (Luk 16:11-12 SFB)

Paulus brev innehåller väldigt många argument som fåtts fram genom kal va-chomer regeln. Här är några exempel:

”Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.” (Rom 5:10 SFB)

”Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det?.. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?.. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd.” (Rom 11:12, 15, 24 SFB)

”Vet ni inte att vi skall döma änglar? Skall ni då inte kunna döma i vardagliga ting?” (1 Kor 6:3 SFB)

”Om andra har rätt att få del av det som är ert, har inte vi det ännu mer?” (1 Kor 9:12a SFB)

Hebreerbrevet innehåller också flera fall av kal va-chomer:

”Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte den Smordes blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty den Smorde har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.” (Heb 9:13-14 SFB reviderad)

”Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen.” (Heb 12:25 SFB)

Lär dig att använda denna regel i ditt liv så kommer den att bli väldigt användbar till att dra rätta slutsatser. Till exempel: Om man behöver äta och dricka varje dag för att hålla sin kropp frisk, hur mycket mer behöver man då inte be och läsa Bibeln varje dag för att hålla sitt andliga liv i trim? Om du inte överlämnade dig åt den Evige när du hade problem, hur mycket mindre skall du då inte göra det när du har denna världs överflöd? Om du vaktar ditt sinne för att inte tänka illa om någon, hur mycket mer skall du då inte vakta din tunga så att du inte talar illa? Om du inte lärde din son att lyda under hans första tre år i livet, hur tror du att han skall lyda dig nu när han är i tonåren?

Om du inte stannar av ordentligt under sabbaten, hur tror du att du skall ha kraft för resten av veckan? Om du hade ett rikt andligt liv innan du började fira den Eviges högtider, hur mycket rikare kommer det inte att bli nu när du firar dem?

Shabbat shalom!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner