Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Vezot habrachá  54-1

Och detta är välsignelsen

5 Mosebok 33:1-7

Detta är den välsignelse gudsmannen Mose uttalade över Israels barn före sin död 

5 Mos 33:1 SFB

Hur kommer du att sluta ditt liv?

Moshé hade förmedlat många varnande ord och tillrättavisningar när han profetiskt såg vad förbundsfolket skulle göra i framtiden. Den sång som han just sjungit och lärt sitt folk hade inte många uppmuntrande ord. De var ganska svårsmälta.

Moshé hade all anledning att vara förbittrad på sitt folk. Så mycket uppror som de hade visat, så mycket knotande, så många orättfärdiga handlingar, så många onda tungor, så mycket olydnad och så mycket negativt som de hade gjort. Moshé hade varit tvungen att riskera sitt och sin brors liv flera gånger för att rädda folket och vad fick han tillbaka? Mer knotande. Bara en liten grupp hade varit trogen. Om Moshé hade fixerat sig på det negativa hade hans själ gått under för länge sedan.

Men han hade lärt sig att fästa blicken vid andra saker för att kunna föra den Eviges verk framåt. Det viktigaste han gjorde var att se på den Evige och de osynliga sakerna. Det gjorde att han höll sig över det negativa som fanns under solen. En annan sak som höll honom uppe var hans mycket djupa kärlek till sitt folk. Kärleken fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting och den uthärdar allting. Dessutom hade han på ett profetiskt sätt sett förbundsfolkets härliga framtid och det hjälpte honom att hålla modet uppe och inte förlora hoppet för sitt folk.

Han visste att varningarna, förbannelserna och tillrättavisningarna som han hade uttalat över dem från den Evige skulle verka på dem och att de slutligen skulle komma segrande igenom med den Eviges hjälp och hans oändliga nåd.

Det sista han gjorde i sitt liv innan han dog var att uttala välsignelser över stam efter stam i det folk han älskade så djupt. Detta är ett tecken på att man är en gudsman, att man förmår att komma över allt det negativa och vara en himmelsk kanal till välsignelse mitt i allt det onda som finns runtomkring. Han blev inte övervunnen av det onda utan vann seger över det onda med det goda.

Vilka kommer dina sista ord att vara i livet? Kommer du att sluta ditt liv med att tala illa om allt och alla eller kommer du att sluta med att välsigna alla dem som har skadat dig så mycket? Kommer du att kunna övervinna de negativa känslorna och dra fram välsignelser från himlen som har förmåga att ledsaga sin målgrupp och föra dem fram till deras gudomliga syfte?

Sluta din dag med att välsigna den som har gjort dig illa och sluta ditt liv med välsignande ord så kommer också du att räknas som en gudsman eller gudskvinna.

Shavua tov och shaná tová,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner