Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Vezot habrachá  54-3

Och detta är välsignelsen

5 Mosebok 33:13-17

med jordens dyrbara frukt och all dess fullhet, med nåd från honom som bodde i busken. Må detta komma över Josefs huvud, över hans hjässa, fursten bland bröder. 

5 Mos 33:16 SFB

Var kommer välsignelsen?

Josef fick den största välsignelsen. Han var den som hade lidit mest när han blev skild från sina bröder (som man också kan förstå texten). När den Evige sänder lidanden till sina söner och döttrar gör han det med ett gott syfte. Den som är trogen under testerna blir upphöjd och välsignad. Josef höll troget fast vid buden under sina mest kritiska stunder och därför kom så mycket välsignelse inte bara över honom, utan också över hans ättlingar och många andra människor.

Denna text säger att välsignelserna kommer över huvudet. Huvudet är det som styr och förmedlar information till hela kroppen. Om huvudet blir välsignat blir hela kroppen delaktig av det.

Israel har blivit satt som huvudet för folken (Jer 31:7). Det betyder att när Israel blir välsignat får folken del av denna välsignelse när de underordnar sig Israel. De som gör uppror mot huvudet förlorar välsignelsen.

En annan sak vi lär oss av denna text är att välsignelsen kommer till den del av huvudet som är mest böjt. Det hebreiska ord som översatts som ”hjässa” är קדקד, kadkod. Enligt Strongs lexikon syftar det på den del av huvudet som är mest böjd. Kadkod kommer från ordet קדד, kadad, bli skrynklig, dra ihop sig, böja sig, bocka. Den lär oss att välsignelser kommer över den del människan som mest har böjt sig under den Evige.

Josef hade lärt sig att böja inte bara sin själ inför den Evige utan också sin kropp till att tjäna andra i kärlek. Det medförde mycket välsignelse för honom.

På hjässan sätter vi kippan eller någon annan huvudbonad som ett tecken på att vi är underordnade den Allsmäktige. Att ha huvudet täckt är ett tecken på att man tjänar kungarnas Kung.

Böj din själ och din kropp inför den Evige och var trogen under prövotider så kommer också du att få många välsignelser över ditt huvud som kommer att nå alla dem som står under ditt inflytande.

Må den Evige hjälpa oss att alltid vara böjda inför Honom.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner