Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Vezot habrachá  54-4

Och detta är välsignelsen

5 Mosebok 33:18-21

Om Sebulon sade han: "Gläd dig, Sebulon, när du drar ut, och du Isaskar, i dina tält. Folk bjuder de in till sitt berg. Där offrar de rätta offer. Ty havens rikedom suger de till sig, och skatter som sanden döljer."

5 Mos 33:18-19 SFB

Vem gläder sig mest, den som drar ut eller den som stannar kvar?

Här finns ett härligt exempel på brödrakärlek. Zvuluns och Jisachars stammar samarbetade i den Eviges verk. Båda bodde i närheten av havet  (1 Mos 49:13) och Zvulun gladde sig mycket i sin fiskeverksamhet och andra företag som han hade till att underhålla Jisachar när han studerade Torán i sina tält. Om det inte hade varit för Zvulun, hade Jisachar aldrig kunnat ägna sig åt att studera på detta sätt. Zvulun var yngre än Jisachar, men i denna text nämns han först på grund av hans praktiska kärlek med att underhålla sin bror i hans studier. Denna merit sätter honom över sin äldre bror. Dessa två arbetade tillsammans för att utbreda Riket. De behövde varandra. Zvulun drog ut och berättade om Israels tro och bjöd in hedningarna att komma och besöka Israel. Jisachar ägnade sig åt att studera och undervisa Torán så att Israel och de som förenade sig med Israel kunde tjäna den Evige på rätt sätt.

Enligt Rashí, bidrog Jisachar med 200 personer i Sanhedrin, det stora rådet, under Israels historia, som det står skrivet i 1 Krönikeboken 12:32-33: "av Jisachars söner kom män, som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra, 200 ledare, därtill alla deras stamfränder under deras befäl; av Zvulun stridsberedda män, rustade till strid med alla slags vapen, 50 000, som ställde upp helhjärtat."

Vi behöver dessa två typer av människor bland oss. En del arbetar med företag och på så sätt ger praktiskt och ekonomiskt stöd till Riket och backar upp dem som studerar Torá så att gudomlig uppenbarelse inte saknas vid något tillfälle. Utan stödet från Zvulun, hade Jisachar inte kunnat studera Torá. Utan Jisachars stöd, hade Zvulun inte fått del av uppenbarelserna om de himmelska sakerna. Välsignad vare den Evige för detta underbara samarbete!

Jag tror att båda är lika glada, både den som drar ut och den som stannar kvar. Tror du också det? Sanningen är att den som kan glädja sig i sitt arbete har fått en stor välsignelse.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner