Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Vezot habrachá  54-6

Och detta är välsignelsen

5 Mosebok 33:27-29

En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. Han skall jaga fienderna framför dig, och säga: Förgör dem! Så skall Israel bo i trygghet, Jakobs källa lämnas ifred i ett land med säd och vin, under en himmel som dryper av dagg. Salig är du, Israel. Vem är dig lik? Du är ett folk, som har sin räddning i HERREN. Han är din skyddande sköld, ditt ärorika svärd. Dina fiender skall visa dig underdånighet, och du skall gå fram över deras höjder."  

5 Mos 33:27-29 SFB

Blir det härliga tider efter den stora vedermödan?

I de sista tiderna kommer världen att invaderas av en enorm våg av antisemitism, antisionism och judefobi större än den som fanns i Europa innan och under det andra världskriget. Alla världens arméer kommer att samlas för att kriga mot den lilla staten Israel och judarna i hela världen kommer att bli förföljda och misshandlade tillsammans med alla de icke-judar som är den Eviges folk som tror på Bibeln och lever efter den.

Det enda hopp som de förföljda kommer att ha är den Evige som har sin boning i himlen. Han är en tillflykt för alla dem som litar på honom.

I denna värld styr hans eviga armar och därför kommer det att bli en tidpunkt då han säger "Förgör dem!" och ger order till sina himmelska härskaror att utplåna dem som har syftet att förinta Israel och de andra av hennes avkomlingar.

När de som har deklarerat att de är Israels fiender blir utplånade kommer resultatet att bli en tid av fred och framgång för Israel och de andra länderna som aldrig förr i mänsklighetens historia. Under den tiden kommer de som blir Israels fiender inte att kunna resa sig och skada den Eviges syfte med världen. Då blir det fred och säkerhet i världen.

Käre Jeshurun, den Högstes folk, härliga tider väntar oss efter några år av stor vedermöda. Välsignad är den som är trogen och håller den Eviges bud och Jeshuas vittnesbörd.

Seger!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner