Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Vezot habrachá  54-7

Och detta är välsignelsen

5 Mosebok 34:1-12

Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo, på toppen av Pisga, mitt emot Jeriko… Och HERRENS tjänare Mose dog där i Moabs land, så som HERREN hade sagt.

5 Mos 34:1a, 5 SFB

 

Hur dog Moshé rabbenu?

Det sista Moshé gjorde i sitt liv var att gå upp på ett berg. Moavs slätt ligger omkring 400 meter under havets yta och berget Nevó är omkring 800 meter högt, något högre än Jerushalajim. Alltså steg Moshé upp cirka 1200 meter. Att gå upp på ett berg symboliserar att närma sig den Högste och det sista Moshé gjorde i sitt liv var att ytterligare närma sig Honom som han älskade mer än något annat.

Den hebreiska texten säger att Moshé dog enligt den Eviges mun – "על־פי ה, al pi HaShem. Samma uttryck förekommer 26 gånger i Skrifterna. Enligt den enkla tolkningsnivån förstås detta uttryck som att den Eviges mun har sagt det. Men förklaringen som midrasherna ger visar att man kan förstå det som att den Evige gav Moshé en kyss och tog ut hans ande. Samma uttryck förekommer i avsnittet som talar om Aharons död i 4 Mosebok 33:38a, där det står skrivet: ”På HERRENS befallning (al pi HaShem) steg prästen Aron upp på berget Hor och dog där” (SFB)

Dessa båda bröder, dessa gudsmän, fick privilegiet att dö på ett berg genom en gudomlig kyss.

Vad är ditt livs dröm? Vill du komma högre upp och mer och mer närma dig den Högste, din himmelske Fader, eller vill du vara på topp i denna värld? Hur vill du sluta ditt liv, kyssa denna världens förgängliga ting eller kyssa den Evige som förmår att ge dig din ande tillbaka och föra dig upp ur graven?

Närma dig den Evige mer och mer så får du fler och fler kyssar, som det står skrivet i Sångernas Sång (HV) 1:2: ”Må han kyssa mig med kyssar av sin mun! Ty din kärlek är mer ljuv än vin.” (SFB)

När vår dotter var sex år gammal hittade hon på en sång som heter: ”Min pappa tycker mycket om mig.” Den sången har jag också i mitt hjärta för min älskade himmelske Pappa. Det enda jag far efter i livet och i döden är att vara nära Honom.

Må den Evige ge nåd till dem som måste dö innan Messias kommer så att de får sluta sina liv med en gudomlig kyss.

Kol tuv – allt gott,

Ketriel

cid:image002.jpg@01CB54ED.1B256910

Panoramabild över det utlovade Landet från berget Nevò


Flash Player Needed

Ladda ner