Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Toldot 6-1

Generationer

1 Mosebok 25:19 – 26:5

Och Isak var fyrtio år gammal när han tog Rebecka till hustru, arameen Betuels dotter från Paddan-Aram och syster till arameen Laban. Isak bad till HERREN för sin hustru Rebecka, eftersom hon inte kunde få barn. Och HERREN bönhörde honom så att hans hustru Rebecka blev havande… Isak var sextio år när de föddes.

1 Mos 25:20-21, 26b SFB

Hur länge måste man be för att få svar?

Jitschak var en bönens man. När Eliezer kom tillbaka från sitt uppdrag att hitta en hustru åt Jitschak, var han ute på fältet och mediterade på eftermiddagen för att vara ensam med den Evige och riktigt fundera på det som är viktigt i livet. (24:63)

Eftersom Torán nämner att det hände på eftermiddagen har idén skapats att det var han som instiftade eftermiddagsbönen, minchá. Torán berättar att Avraham gick upp på morgonen (1 Mos 19:27; 21:14), och därav kommer seden att be morgonbönen, shacharit. Längre fram talas det om Jaakov som kämpade med ängeln på natten, varifrån kvällsbönen, arvit,  kommer.

Genom bönen kommunicerar man med Skaparen. Den tjänar till att välsigna honom, lasta av sig på honom, ta emot kraft, komma i balans, be om hjälp för andra, be om hjälp för sig själv m.m. Det finns många olika typer av bön och vi bör lära oss att utveckla ett mångsidigt böneliv för att den Evige genom oss skall kunna uppfylla sin vilja på jorden som den sker i himlen.

Jitschak är för oss ett exempel på en människa som kunde be. Hans fru Rivká var ofruktsam och mänskligt sett var det omöjligt för henne att få barn. Hur skulle löftena till Avraham kunna uppfyllas om den ende löftessonen som fanns hade en ofruktsam fru? Det enda sättet att lösa denna kris var genom bön.

I stället för att sitta med armarna i kors och vänta på löftets uppfyllelse bad Jitschak framför sin hustru. Den hebreiska texten använder här ett mycket intressant ord: vajeatarויעתר  som betyder ”och han bad intensivt, påstridigt, överflödande, driftigt”. Det lär oss att den Eviges löften inte är lätta att se förverkligade. Det finns alltid ett pris att betala och ett offer att ge. All födelse i denna fallna värld måste gå igenom födslosmärtor. Smärtorna i den intensiva bönen och frestelsen att misströsta när man inte får svar omedelbart eller på kort sikt, kan hindra många ingripanden från den Högste.

Vår Rabbins instruktioner och föredöme när det gäller bön lär oss att för att få svar från himlen måste man be intensivt, med överlåtelse och många gånger med smärtor och nöd. Varför är det så? Jag vet inte riktigt. Men jag vet att det är vägen för bönen. Jag tror att det beror på den situation som världen befinner sig i för tillfället med andliga, psykologiska, fysiska och materiella hinder.

Eftersom den kraftfulla och ivriga bönen från en rättfärdig man kan genomföra mycket (Jak 5:16-18) hade Jitschaks bön framgång efter tjugo års påtryckning. Han började be vid fyrtio års ålder men såg inte resultat förrän han var sextio år gammal.

Käre lärjunge, bli inte modfälld i din bön. Om du ber enligt den Eviges löften och vilja kommer du att få svar trots att det dröjer. Tro inte att den Evige inte har hört dig eller inte önskar hjälpa dig. Fortsätt att pressa på enligt det han har uppenbarat för dig från sitt Ord så kommer du till slut att få det du har bett om, trots att du kanske behöver be i tjugo år, som vår fader Jitschak.

Shavua tov – god vecka,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner