Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Toldot 6-2

Generationer

1 Mosebok 26:6-12

Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt, ty HERREN välsignade honom.

1 Mos 26:12 SFB

Hur får man övernaturliga skördar?

Jitschak var en undrens man. Hans födelse var ett under. Hans hustru var ett under. Hans hustrus graviditet var ett under. Och nu fick han en övernaturlig hundrafaldig skörd och blev väldigt rik under ett år av torka (26:1). Vad var hemligheten till att skörden kunde bli hundrafaldig? Vi skall analysera några av de viktigaste sakerna i Jitschaks liv som var förutsättningar för att detta underbara fenomen som motsade alla de naturlagar vi känner till, skulle kunna hända.

  • Förlåtelse och kärlek

  • Trohet och respekt

  • Offer och överlåtelse

  • Meditation och bön

  • Lydnad och tro

När Jitschaks äldre halvbror Jishmael gycklade med honom kunde han blivit skadad känslomässigt. Små barn är väldigt känsliga och kan skadas emotionellt för resten av livet, t.o.m. redan innan de föds. Den traumatiska upplevelsen som Jitschak hade med Jishmael gjorde att han var tvungen att lära sig att förlåta den som hade skadat honom. Det var en av hans livs viktigaste lektioner. När hans far Avraham dog begravde Jitschak och Jishmael honom tillsammans, vilket var ett tecken på att Jitschak kunde förlåta och älska den som hade skadat honom.

För att få övernaturliga skördar måste man kunna förlåta och på ett praktiskt sätt älska alla dem som har skadat oss.

När Jitschaks far hade fått order om att offra honom på altaret, accepterade han troget det som hans pappa höll på att göra. Trots att han själv inte hade fått den himmelska befallningen, litade han på den andliga auktoritet som den Evige hade satt över sig. Hans trohet och respekt för sin far är ett av de mest häpnadsväckande exemplen i hela Skriften.

För att få övernaturliga skördar måste man vara trogen och respektera de myndigheter som den Evige har satt över en.

När Jitschak fick reda på att han skulle bli offret gjorde han varken motstånd eller argumenterade utan överlät sig villigt.

För att få övernaturliga skördar kan man inte argumentera och stå emot de offer som den Evige begär av oss.

När Jitschak var ledsen för att hans mamma hade dött gick han ut på fältet för att fördjupa sin intima relation med den Evige. När han såg att hans fru var steril gav han inte upp i sin ivriga bön utan fortsatte enträget under tjugo år tills han fick se resultatet av bönen.

För att få övernaturliga skördar måste man leva ett intimt liv med den Evige i ständig bön.

När Jitschak tänkte åka ner till Egypten under torkan gav den Evige inte honom tillåtelse till det utan befallde honom att stanna i landet. Han lydde trots risken att få stora förluster och handlade i frimodig tro och sådde under ett år av torka. Den Evige hedrade hans lydnad och tro och producerade det hundrafaldiga undret det året (mea shearim,מאה שערים  “hundra mått” på hebreiska), så att mannen blev utomordentligt rik.

För att få övernaturliga skördar måste man lyda den Eviges röst som går emot mänsklig logik och handla djärvt enligt det som Han har lovat.

Må den Evige hjälpa oss att förstå vägen till ett övernaturligt liv.

Shalom uvrachá – frid och välsignelse, 

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner