Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Toldot 6-3

Generationer

1 Mosebok 26:13-22

Han blev en mäktig man, och hans egendom växte mer och mer, så att han till slut var mycket rik.

1 Mos 26:13 SFB

Hur kan man få tag på, klara av och behålla så mycket rikedom?

Toràn säger att vår fader Avraham var mycket rik på boskap, guld, silver, tjänare och tjänarinnor (13:2; 24:35). Materiell rikedom var en av följderna av den himmelska välsignelsen. Fattigdom är ingen välsignelse. Brist är ett resultat av förbannelse. Den Eviges välsignelse befriar från fattigdom.

Avraham var alltså väldigt rik och till slut överlämnade han alla sina ägodelar till Jitschak (25:5). Jitschak blev välsignad efter sin faders död och blev på så sätt rikare och rikare så att han till slut var så oerhört mäktig att filisteerna blev avundsjuka på honom och drev ut honom från sitt land. Vilken rikedom Jitschak måste ha haft! Hur är det möjligt att den Evige kunde anförtro honom en så stor förmögenhet om kärleken till pengar är roten till allt ont? (1 Tim 6:10)

Det är uppenbart att Jitschak hade en sådan karaktär att han kunde vara en god förvaltare av materiella rikedomar. Därför hade den Evige inga problem att göra honom så rik. Jitschak klarade av att leva som rik eftersom han var tillförlitlig.

En av förutsättningarna för att klara av så mycket rikedom var att han inte älskade pengar. Han älskade den Evige över allt annat. Den som älskar pengar kan inte vara en god förvaltare av stora rikedomar.

En annan förutsättning för att klara av så mycket rikedom var hans sätt att behandla sin nästa. I denna text ser vi att filisteerna var avundsjuka för att han var så rik. Och i stället för att försvara sig och kämpa mot dem och använda sin makt till att trycka ner dem som gjorde livet svårt för honom, drog han sig ödmjukt undan. Jitschak  skulle kunna använda sin makt till att attackera dem och med kraft ta vattnet från de brunnar som han hade grävt. Han skulle till och med kunna kriga mot dem och driva ut dem från landet. Men det gjorde han inte utan drog sig undan och sökte efter en lösning på annan ort. Vilken fin karaktär vår fader Jitschak hade!

Vatten är ett villkor för att allt liv på jorden skall kunna existera. En brunn symboliserar bönen i vårt andliga liv. För att kunna bli rik inför den Evige måste man känna till hur man öser vatten ur brunnarna. Om det inte finns vatten dör man och om det inte finns brunnar måste man anstränga sig och gräva tills man hittar vatten. Än en gång ser vi vikten av att anstränga sig i bön för att kunna komma ner till de andliga djupheterna och få tag på vatten. Om man inte får tag på andligt vatten dör man och om man inte kan behålla de brunnar som ger vatten dör man. Ge inte upp förrän du får tag på vatten. Ansträng dig, ta tid, sök, gräv och gå från plats till plats tills du får tag på vatten som kan tillfredsställa din andliga törst. Det är det enda sättet att kunna få andlig framgång.

Filisteerna symboliserar alla de fiender som vi har som vill hindra vårt böneliv. Om fienderna har täppt till någon brunn i ditt liv, gräv upp den igen. Låt inte dina brunnar bli igentäppta. Håll ständigt uppe din intima relation med den Evige. På så sätt kan tu få, klarar du av och kan du behålla både anlig och materiell rikedom.

Må den Evige hjälpa oss att alltid ha överflöd av rent vatten så att våra liv kan bli mäktiga så att Han blir förhärligad.

 Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner