Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Toldot 6-4

Generationer

1 Mosebok 26:23-29 

De svarade: "Vi har tydligt sett att HERREN är med dig. Därför tänkte vi att vi borde ge varandra en ed och sluta förbund: Du skall inte göra oss något ont, liksom vi å vår sida inte har ofredat dig och inte gjort dig annat än gott och låtit dig fara i frid. Du är nu välsignad av HERREN."

1 Mos 26:28-29 SFB

Varför ingår fienderna förbund med de välsignade av den Evige?

Filisteerna hade drivit ut Jitschak från sitt område. Han gjorde inget motstånd utan gick därifrån och drog sig undan mer och mer tills han kom till Beer Sheva. Där uppmuntrade den Evige honom att inte vara rädd och sa att Han var med honom. Den bästa medicinen mot rädsla är att veta att den Evige är med mig.

När Jitschak var bland filisteerna blev de väldigt välsignade, för den Eviges syfte med att välsigna Avraham och hans ättlingar är att kunna välsigna alla andra. När välsignelsen kom över Jitschak då han handlade i trohet enligt löftet och fick en övernaturlig skörd, kom också mycket välsignelse över filisteerna. Men när Jitschak blev utdriven, drogs välsignelsen tillbaka från dem.

Denna historia har upprepats tusentals gånger sedan det utvalda folket skapades. Alla som har behandlat det judiska folket väl har blivit välsignade och alla som har behandlat det judiska folket illa har blivit förbannade av den Evige. Detta är en lag som den Evige har satt när det gäller judarna. Denna lag gäller också för dem som inte är fysiska avkomlingar till Avraham utan följer hans tro. De räknas av den Evige som avkomlingar och därför gäller den regeln även i deras fall.

Filisteernas kung hade nu märkt att han hade förlorat välsignelsen, och nu fanns det bara förbannelse kvar. Han tog ett vist beslut och kom tillbaka till Jitschak för att ingå ett fredsförbund med honom, för han ville inte förlora de förmåner som kommer av att ha en god och harmonisk relation till de välsignade av den Evige.

Idag händer exakt samma sak. De araber som har accepterat att leva i vänskap med det judiska folket och staten Israel har fåt del av väldigt mycket välsignelser. Jag känner personligen hundratals av dem som inte har något som helst intresse att förena sig i kampen mot Israel, för de förstår att de skulle förlora den stora välsignelsen som de nu njuter av eftersom judarna ger dem arbete, läkarvård, ekonomiska bidrag, utbildning, modern teknologi, subventionerade bostäder och övriga materiella förmåner.

Å andra sidan, de araber som har valt att strida mot Israel och judarna lider konsekvenserna av den förbannelse som har sänts över dem från himlen. Tyvärr förstår de inte dessa andliga lagar och fortsätter att skylla på Israel för sina problem, när också de skulle kunna dra nytta av de välsignade av den Evige.

Avimelech visste hur man kan dra nytta av denna lag och därför försonades han med Jitschak igen, för han ville inte förlora den välsignelse som kom genom den himmelska kanalen.

Var och en måste välja välsignelse eller förbannelse. Om du är för Israel och det judiska folket, blir du välsignad, men om du är mot dem blir du förbannad. Du får själv välja hur du vill ha det!

Må den Evige ge oss förstånd och urskiljningsförmåga så att vi inte blir bedragna av massmedia, och inte ett ögonblick tror på lögnen som de dagligen spyr ut över Israel, och så att vi inte lämnar rum för antisemitism, antijudendom, antisionism eller judefobi,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner