Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Toldot 6-5

Generationer

1 Mosebok 26:30 – 27:27

Jakob sade till sin far: "Jag är Esau, din förstfödde. Jag har gjort som du sade till mig. Sätt dig upp och ät av mitt villebråd, så att du kan välsigna mig."

1 Mos 27:19 SFB

Kan målet helga medlen?

Rivká hade mer uppenbarelse än Jaakov om vad den Evige tyckte om deras två söner. Hon visste att hur mycket heder Esav än gav sin far fanns det saker inom honom som var mycket obehagliga för den Evige och han skulle inte bli arvtagaren av löftena (1 Mos 25:23, 34; Mal 1:2-3; Heb 12:16; Rom 9:13). Hon visste att Esavs ättlingar inte skulle bära det andliga familjearvet, för han hade gift sig med två fruar av Kenaans döttrar (26:34-35).

När hon därför fick reda på att Jitschak ämnade ge Esav välsignelsen av det andliga arvet som var avsedd den förstfödde, tänkte hon ut en plan så att Jaakov skulle kunna få den välsignelsen i stället genom att lura sin far. Jaakov gick med på sin mammas påfund för han längtade efter andliga saker med hela sitt hjärta (25:27). Den Evige lät till slut Jitschak bli lurad så att Jaakov kunde bli välsignad i stället för Esav.

Man kan fråga sig om det som Rivká och Jaakov gjorde var rätt när de lurade Jitschak på detta sätt. Kan målet helga medlen?

Rivká hade sagt att om Jitschak hade märkt att Jaakov försökte lura honom och hade gett honom en förbannelse, då skulle den förbannelsen komma över henne. Nu märkte inte Jitschak något och förbannade inte Jaakov, och därför fick inte Rivká någon förbannelse.

Blev det då bara välsignelser i Jaakovs liv för att han lurat sin pappa? Absolut inte. Konsekvenserna av bedrägeriet blev väldigt allvarliga för hela familjen. Först väckte det upp hat och mordplaner i Esav mot sin bror. Att vålla trätor mellan bröder är ett av de brott som den Evige hatar mest (Ords 6:16, 19). Den bedrägliga konspirationen gjorde också att det blev tjugo års lidanden i galluten ­ diasporan på grekiska, landsförvisning på svenska ­ för vår fader Jaakov. Jaakov måste inte bara genomgå den traumatiska upplevelsen av att inte ha kontakt med sin familj, för att inte tala om hans föräldrars smärta, utan under de tjugo åren blev han oerhört bedragen av Laván, som gjorde så att han gifte sig med en kvinna som han inte ville ha och som ändrade hans förvärvsinkomst tio gånger.

Det är visserligen sant att Jaakov fick välsignelsen, men både han och hans mamma var tvungna att lida av de allvarliga konsekvenser som kom av att ha bedragit sin far. Endast efter att han hade blivit psykiskt bruten och fysiskt skadad av en ängel, kunde han försona sig med sin bror och få välsignelsen på ett regelrätt sätt.

Men om den Evige inte ville att Esav skulle få välsignelsen, var inte det som Rivká och Jaakov gjorde rätt? Nej, det var inte rätt. Den Evige är mycket vis och tillräckligt mäktig att ändra på omständigheter så att Hans vilja kan ske på jorden enligt hans eviga syften. Han hade kunnat ordna omständigheterna på ett annat sätt så att Jaakov hade fått välsignelsen i stället för Esav, vilket var enligt hans plan.

Men den som försöker hjälpa den Evige med orena, lögnaktiva och bedrägliga medel, drar över sig hans obehag och måste betala ett högt pris tills han ödmjukar sig och lär sig läxan att aldrig mer göra något liknande.

Inget mål kan helga otillåtna medel. Allt som människan sår får hon också skörda.

Var ärlig och älska sanningen och försök inte att få tag på andliga välsignelser genom orena medel. Då undviker du många års exil med mycket allvarliga bedrägerier och hårt arbete.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner