Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Toldot 6-7

Generationer

1 Mosebok 28:5-9

Då förstod Esau att hans fader Isak inte tyckte om kananeiskorna.

1 Mos 28:8 SFB

 

Varför hade Esav inte märkt något tidigare?

Esav var en profan människa som inte såg längre än till det naturliga livet och saker i denna världen. Han brydde sig inte om sin förstfödslorätt, som innebar att han skulle få en dubbel del av det materiella arvet när hans pappa dog. Han var mer intresserad av att tillfredsställa sin tillfälliga hunger än att tänka på framtiden. Han var inte heller intresserad av att känna till sina förfäders historia. Han brydde sig inte om att det folk som de två fruar som han gift sig med tillhörde var ett förbannat folk. Han brydde sig inte heller om konsekvenserna av den förbannelsen för han levde med sin blick fäst på stundens njutning och inte på de följder som hans livsstil kunde leda till.

Trots att han var väldigt störd av att ha förlorat sin fars välsignelse, var det inte p.g.a. höga andliga motiv utan för att maximalt kunna dra nytta av allt som kunde tillfredsställa hans egoism. Det är uppenbart att han inte brydde sig om den kallelse som hans familj hade alltsedan hans farfar Avraham.

Det är visserligen sant att han kunde hedra sin far, och det är ett plus för honom. När han sa att han inte skulle döda Jaakov förrän hans pappa var död, uppenbaras något av den respekt han hade. Han ville inte orsaka honom mer lidande. På grund av den respekten blev hans ättlingar väldigt många och viktiga för världshistoriens utveckling.

Torán uppenbarar att Esav inte hade märkt att hans föräldrar inte tyckte om hans två hustrur och att de inte ville att Jaakov skulle gifta sig med Kenaans döttrar. Därför kan vi fråga oss: Varför hade Esav inte märkt något tidigare av detta? Esav kunde uppenbarligen inte urskilja vad som var hans föräldrars önskningar, och han kände inte heller till anledningen till de attityder av hög moral som han hade lärt sig sedan barnsben. Hans sinne för den Eviges saker var inte öppet. Hans andliga öron och ögon var tilltäppta och hans hjärta okänsligt för de himmelska impulserna, t.o.m. när de kom från hans föräldrar.

Det var tvunget att hända något väldigt allvarligt för att han skulle märka vad hans föräldrar inte tyckte om, för att inte tala om det som den Evige inte tyckte om, vilket för Esav inte hade någon som helst betydelse. Eftersom hans liv bestod av vad han kunde få ut av det vid varje tillfälle, la han inte märke till saker och ting förrän det redan var för sent.

Han gick och gifte sig med en dotter till Jishmael för att på något sätt dämpa sina föräldrars missnöje. Men det blev inte bättre för det, för det var ingen radikal förändring i hans inre. Han ville bara fixa till situationen på ytan, men han ville inte gå ner från sitt hjärtas tron.

Käre lärjunge till Jeshua, lyft din blick och se på de saker som finns i himlen och på det som kommer i framtiden. Lev inte för tillfället. Sök inte din egen njutning. Försök inte att hedra dina föräldrar eller andra bara för att de skall behandla dig väl. Ödmjuka dig i ditt hjärta och be att den Evige uppenbarar för dig det som är viktigt för honom och för livet. Då kommer du att fortsätta den välsignelselinje som tillhör de avskilda som kommer att befolka den tillkommande världen.

Shabbat shalom!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner