Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJetsè 7-1

Och (han) gick ut

1 Mosebok 28:10-22

Och se, jag är med dig och skall bevara dig vart du än går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land. Jag skall inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig."

1 Mos 28:15 SFB

Vad händer när den Evige lovar att vara med dig?

När Jaakov var 77 år gammal var han tvungen att fly från sin bror. Hans mamma hade uppmanat honom att vistas någon tid hos hennes bror Lavan, som bodde drygt 65 mil därifrån, för att sedan komma tillbaka när Esavs ilska hade lagt sig. Jitschak hade också sagt till honom att bege sig dit för att gifta sig med en av Lavans döttrar.

Jaakov var ensam och för första gången i sitt liv på väg utomlands. Han visste inte vad som väntade honom eller hur länge han skulle vara tvungen att vara hemifrån. Han framtid var oviss. Vid det tillfället uppenbarade sig den Evige för honom i en underbar profetisk dröm och sa att han skulle vara med honom vart han än gick. Han visste vad som väntade Jaakov och därför gav han honom denna uppenbarelse för att hans mod inte skulle sjunka för mycket under de tjugo år som han var tvungen att vara i Charan.

Ett av de mäktigaste löften man kan få är att den Evige säger att han är med dig. Hans närvaro i ditt liv är mer värt än allt annat. Om han är med dig har du källan till allt vid din sida. Du behöver bara rådfråga honom för att veta vad du skall göra vid varje tillfälle. Om den Allsmäktige är med dig, vem kan då vara emot dig?

Detta betyder inte att Jaakov inte skulle behöva gå igenom problem, tvärt om. Han behövde denna uppenbarelse just för att han måste gå igenom väldigt svåra och oerhörda saker. När det var som mörkast var Jaakov tvungen att komma ihåg det löfte som den Evige hade gett honom. Om han har sagt att han skulle bevara honom vart han än gick och låta honom komma tillbaka till det land som han hade gett honom och hans avkomlingar, som skulle bli som dammet på marken, då måste han hjälpa honom vid de svåra tillfällena. Detta löfte hjälpte honom att inte tappa modet när han blev så bedragen av sin morbror.

När den Evige är med dig kommer du inte att bli befriad från svårigheter, men du kommer att finna en utväg ur dem alla. När den Evige är med dig kommer du inte att ha allt under kontroll, men han kommer att ha det och kommer till slut att tvinga omständigheterna att tjäna sina eviga syften. När den Evige är med dig kan du inte göra vad du har lust till, men du kan rådfråga honom för att få reda på vad du skall göra i varje prövotid. När den Evige är med dig kommer du inte alltid att höra hans röst eller känna hans närvaro, men han kommer att leda dig på rätta vägar för sitt namns skull. När den Evige är med dig kommer du inte att i förväg veta vad som kommer att hända med dig, men du skall veta att om du än vandrar i dödskuggans dal fruktar du inget ont.

Shavua tov ­- god vecka,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner