Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJetsè 7-2

Och (han) gick ut

1 Mosebok 29:1-17

Och medan han ännu talade med dem kom Rachel med den hjord som tillhörde hennes far, för hon var herde.

1 Mos 29:9 egen översättning

 

Varför var Rachel herde?

Torán nämner speciellt att Rachel var herde. Det är enda gången i Skrifterna som det talas om att en kvinna var herde. Vad är det för anledning till att detta nämns?

Självklart var det inte för att stödja dem som anser att kvinnor har samma rätt som män att leda de troendes församling. Det finns andra anledningar till att Torán nämner detta.

Herdearbetet ansågs som ett av de lägsta i det samhälle som fanns under patriarkernas tid. Om en familj hade tjänare, sysselsatte de sig med det arbetet. Men om den inte hade pengar att skaffa tjänare, lät de normalt de yngsta barnen ta hand om fåren och ofta flickorna. Kung David var den yngste i familjen och han fick ansvaret att arbeta som herde med sin pappas får (1 Sam 16:11).

Då kan vi dra slutsatsen att när Torán nämner att Rachel, som var Lavans yngsta dotter, var herde, var det för att antyda om att Lavan inte var rik. Han hade inga tjänare som kunde sköta det arbetet. Längre fram bekräftar Jaakov att Lavan inte hade mycket när han kom till honom (30:30).

Lavan var fixerad vid materiella tillgångar. Han var en ockultist som älskade orätt förtjänst. Jaakov var en mycket ansvarsfull människa som var noggrann med att skilja mellan det som tillhörde den ene och den andre. Han drog inte vid något tillfälle nytta av den frihet som Lavan hade gett honom som anställd. Han åt inte av den hjord som inte var hans egen och genom att betala för det stulna stod han till svars för all skada som hade drabbat sin arbetsgivares hjord (31:38,39). När Lavan gick igenom allt Jaakovs och hans familjs bohag kunde han inte hitta något som var stulet (31:37).

Lavan, däremot, försökte suga ut så mycket som möjligt av andra. Vilken avgrundsskillnad det var mellan den ene och den andre.

Lavan fick sitt livs möjlighet att bli permanent välsignad av Jaakovs närvaro och exempel i hemmet. När Jaakov arbetade för honom ökade hans tillgångar ordentligt (30:30). Lavan hade kunnat fortsätta att vara rik om han hade omvänt sig från sin girighet och ohederlighet. Men den Evige ville inte välsigna Lavan så länge han fortsatte med sin girighet. Han har skapat en andlig lag för de giriga, enligt vad som står skrivet i Ordspråksboken 28:22: "Den missunnsamme strävar efter ägodelar, han förstår inte att brist skall drabba honom."

Den Evige visade till slut Jaakov en profetisk metod att göra under med Lavans hjord för att de starkaste skulle gå över till hans ägodelar. Den Evige ville inte göra Lavan rik så länge han levde kvar i sin synd och därför hjälpte han Jaakov att ta ifrån honom hans rikedom på ett hederligt sätt.

Lavan var fattig när Jaakov kom och han blev fattig igen när Jaakov lämnade. Så sorgligt att se hur förbannelsen kommer över en girig person. Vilken skillnad det skulle vara i världen om det inte fanns girighet. Alla skulle kunna bli rika.

Käre lärjunge, fly från girigheten, som är en typ av avgudadyrkan, och var trogen när det gäller att vårda det som tillhör andra. På så sätt kommer du att vara i stånd att ta emot mycket rikedomar.

Må den Evige välsigna dig och bevara dig,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner