Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJetsè 7-3
Och (han) gick ut
1 Mosebok 29:18 – 30:13

Och Jakob älskade Rakel. Därför sade han: "Jag vill arbeta åt dig i sju år för Rakel, din yngre dotter." … Så arbetade Jakob i sju år för Rakel, men för honom var det bara som några dagar eftersom han älskade henne.

1 Mos 29:18, 20 SFB

 

Hur stark är kärleken?

Förr i tiden var man tvungen att ge pengar till en flickas föräldrar för att kunna gifta sig med henne. Men eftersom Jaakov kom med tomma händer kunde han inte ge någon brudpenning ­ på hebreiska mohar ­ till Lavan för hans dotter Rachel. I stället för att ge brudpenningen som pris för att få giftasrätten till dottern, erbjöd han därför sju års ansträngande arbete ute på marken.

Enligt Torán är priset för att få giftasrätten till en jungfru mycket lägre än en arbetares sju årslöner. Jaakov erbjöd väldigt mycket mer än det som behövdes och visade på så sätt hur mycket han värderade Rachel. Lavan gick med på det och Jaakov arbetade tålmodigt sju år ute på marken och upplevde då de sju åren som några få dagar eftersom han älskade Rachel så mycket.

Hur stark är kärleken?

I Sångernas Sång (Höga Visan) 8:6b-7 står det skrivet: "Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en HERRENS låga. De största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den. Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken, skulle han ändå bli försmådd." (SFB)

Samma sak som Jaakov upplevde händer med alla dem som älskar den Evige; i stället för att uppleva hans bud som tunga upplevs de som lätta, för kärleken är en inre kraft som driver dig att göra saker utan att tänka på priset, utan att bry sig om ansträngningen och utan att beräkna kostnaden. Lydnad utan kärlek blir lagisk. Lydnad av kärlek blir ett privilegium. Den som lyder den Evige av fruktan har inte lärt känna hans stora kärlek. Den som lyder av kärlek har lärt känna honom, för han är kärleken.

Må den Evige hjälpa oss att ge rum så att hans kärlek i oss får växa mer och mer, genom den Ande som han har gett oss.

Kol tuv ­ allt gott,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner