Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJetsè 7-7

Och (han) gick ut

1 Mosebok 31:43 – 32:2(3 heb.)

Och Jakob svor eden vid honom som hans fader Isak fruktade.

1 Mos 31:53b SFB

Varför svor Jaakov vid honom som hans fader Jitschak fruktade?

Eden mellan Lavan och Jaakov tjänade till att skapa ett hinder mot våld om någon av dem skulle vilja strida mot den andre. De hade lagt upp en hög med stenar som ett förbundstecken mellan dem.

Torán nämner att Jaakov svor eden vid honom som hans fader Jitschak fruktade. Vad har det att göra med detta förbund?

Medvetenheten om att den Evige alltid ser oss och utforskar våra hjärtans motiv och medvetenheten om att det blir konsekvenser av allt vi gör, skapar fruktan för den Evige i våra liv. Jitschak levde i denna uppenbarelse och förmedlade den till sin son Jaakov. Därför använde Jaakov denna sanning när han ingick ett förbund med Lavan. Han lovade att inte skada varken Lavan eller hans döttrar och den Evige var vittne på det, och det var tillräckligt, för Jaakov hade lärt sig av sin pappa att frukta den Evige.

Det hebreiska ord som översatts som ”fruktade” är pachad, פחד. Det är inte samma ord som används i 1 Mosebok 20:11 – jirá,יראה  – som har at göra med respekt och vördnad – och som vi tidigare har kommenterat om. Ordet pachadפחד   har att göra med att bli skrämd av ett plötsligt alarm. Därför skulle man kunna översätta med att Jaakov svor vid ”Jitschaks förskräckelse”, men det blir inte så bra på svenska. Med detta ger oss en idé om betydelsen av den term som används i denna text.

Jaakov visste att den typ av fruktan som hans fader hade inför den Evige skulle bevara honom från att skada sina fruar eller Lavan.

Lär dig att frukta och uppskatta fruktan för Himlen. Då undviker du många synder.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner