Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJishlach 8-2

Och (han) sände

1 Mosebok 32:13(14 heb.) – 29(30 heb.)

Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till dess morgonrodnaden kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob, slog han honom på höftleden, så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sade: "Släpp mig, ty morgonrodnaden har gått upp." Men Jakob svarade: "Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig." Då sade han till honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Jakob". Han sade: "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat."

1 Mos 32:24-28 SFB

Vad hände med Jaakov i den där kampen?

Äntligen blev Jaakov ensam. Det var dit den Evige ville ha honom. Han ville ta itu med honom i enrum och sände en av sina himmelska budbärare för att brottas med honom. Detta var den slutgiltiga kampen för att förbereda vår fader Jaakov att kunna komma in i det utlovade landet. Brottningskampen med ängeln är en sammanfattning av all den kamp som hade varit mellan honom och den Evige under hans 97 år långa liv.  Jaakov ville få tag på saker och ting på sitt sätt i sin egen kraft. Men den Evige ville försvaga hans förtröstan på sin egen styrka för att Han skulle kunna visa Sin övernaturliga kraft och göra saker och ting på Sitt sätt. Den Evige ville föra Jaakov till förkrosselsens punkt där han erkände att han varit en undanträngare, en bedragare, som hans bror Esav sa: "Heter han inte Jakob! Och nu har han bedragit mig två gånger!" (27:36a SFB)

När ängeln såg att han inte kunde behärska Jaakov egenstyrka, slog han till honom på den starkaste delen i människans kropp. Då blev Jaakov rörelsehindrad och kunde inte längre lita på sin kroppsliga styrka. För att sedan kunna bli välsignad var han tvungen att säga vad han hette. Det var nödvändigt att erkänna att hans namn var undanträngare, vilket innebär att han erkände att det fanns något i honom som inte var välbehagligt för Himlen, eftersom han förmådde ljuga, bedra och stjäla för att få tag på materiella och andliga tillgångar.

Jaakovs bedrägliga karaktär kom nu fram i ljuset från den som ser allt, och  Jaakov grät förkrossad, som det står skrivet i Hosea 12:2, 3-4: "Men HERREN skallŠ bestraffa Jakob efter hans vägar. Efter hans gärningar skall han vedergälla honom. I moderlivet grep han sin bror i hälen, när han blivit man kämpade han med Gud. Ja, han kämpade med ängeln och vann seger, han grät och bad honom om nåd. I Betel mötte han honom, och där talade han med oss." (SFB)

I denna förkrosselse fanns välsignelsen och segern. Jaakov fick ett nytt namn vilket innebär ett nytt sätt att vara, en ny identitet. När man ödmjukar sig blir man upphöjd och när vår fader Jaakov ödmjukade sig så djupt han kunde, då kunde den Evige till slut hjälpa honom att göra tickun ­ tillrättaläggande ­ i sin karaktär.

Om Han kunde göra det med Jaakov efter 97 års livstid, då kan han också göra det med oss om vi ödmjukar oss och låter honom forma oss enligt sin stora Modell för människan, som är Människosonen.

Må den Evige kunna leda oss till att bli fulländade,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner