Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJishlach 8-4

Och (han) sände

1 Mosebok 33:6-20

Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare, så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av och som barnen orkar med, tills jag kommer till min herre i Seir.

1 Mos 33:14 SFB

När kom Jaakov till Seir?

Jaakov var tvungen att gå sakta fram för barnen och boskapens skull. Han hade lärt sig att inte pressa på för att slippa för stor förlust.

När Jaakov lämnade Lavans hem tänkte han åka till sin far Jitschak i Kenaans land (31:18). Men när han närmar sig Kenaans land går han inte direkt till sin far utan stannar länge på flera olika platser. Varför gick inte Jaakov med en gång för att träffa sin pappa? Det vet jag inte. Men jag vet att han inte hade bråttom att möta honom igen.

När Jaakov arbetade med sin morbror hade han inte heller bråttom. Han erbjöd sig att arbeta sju år för sin hustru och därefter arbetade han ytterligare sju år för henne, och sedan erbjöd han sig att arbeta sex år till för att kunna få lön för sitt arbete.

Det lär oss att sinnet på en tsaddik – rättfärdig – är programmerat för att tänka långsiktigt. För att få varaktiga resultat måste man arbeta enträget och med tålamod. Snabba klipp varar inte länge, som det står skrivet i Ordspråksboken 20:21: "Ett arv som man först girigt tagit i besittning blir till sist utan välsignelse." (SFB)

Vår fader Jaakov hade långtidsmål och han gick framåt mot de målen utan att stressa. Därför blev hans förvärv säkert och varaktigt.

Men när kom Jaakov till sin bror i Seir, som han hade lovat honom? Aldrig. Detta löfte verkar vara ett sätt att tala falskt för att smickra sin bror Esav. Jaakov gick inte mot Seir utan mot Kenaans land. Var inte Jaakov ärlig när han lovade sin bror att han skulle komma till Seir? Jo, hans ord är en profetia om framtiden, som det står skrivet i Obadja 21: "Frälsare skall dra upp på Sions berg för att döma Esaus berg. Och riket skall tillhöra HERREN." (SFB)

Till slut kommer vår fader Jaakovs löfte att uppfyllas, i samband med Messias återkomst.

Normalt får man tag på den Eviges saker på lång sikt. Låt oss lära oss av vår fader Jaakov att gå sakta framåt, men med fasta steg, för att komma till det mål som den Evige har lagt i våra hjärtan. Låt oss inte tröttas av att inte se resultat på kort eller halvlång sikt.

Må den Evige ge oss tålamod och kraft att stå fasta, uthålliga, och alltid överflöda i den Eviges verk, eftersom vi vet att vårt arbete i Herren Jeshua inte är fåfängt.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner