Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJishlach 8-5

Och (han) sände

1 Mosebok 34:1 – 35:11(Ashkenaser) 13(Sefarder)

När Jakobs söner kom hem från marken och fick höra vad som hänt, kände de sorg och vrede över vad Sikem gjort. Att han hade legat med Jakobs dotter var en galenskap i Israel, något som inte fick ske.

1 Mos 34:7 SFB

Vad är det som inte får ske i Israel?

Jaakovs dotter Dinà gick ut från sin värld med hög moral för att flörta med en värld med låg moral. Hon gick ut för att träffa flickorna i landet. Hennes hjärta höll sig inte fast vid sitt folks lära och hennes uppförande öppnade dörren till att en ung man kunde ta henne till sig och ligga med henne och behandla henne förnedrande. Men hon flydde inte från honom utan fortsatte att bo hemma hos honom i ett samboförhållande.

Den synd som Shechem ­- Siken - och Dinà begick kallas för otukt. Den Evige förbjuder sexuella förhållanden om det inte finns ett äktenskapsförbund. Denna regel gäller inte bara Israel, utan för alla Noachs ättlingar, eftersom det står skrivet att en man skall lämna sig far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de skall bli ett kött (1 Mos 2:24). Den som inte har tillkännagett i en offentlig akt att han nu lämnar far och mor kan inte bli ett kött med en kvinna. Den som inte förenats med en kvinna i en offentlig bröllopsceremoni som på lagligt sätt blivit erkänd av de myndigheter som finns i landet, har inte rätt att ha sexuell gemenskap med henne. Den som inte har tagit sig en kvinna som man kan kalla “hans hustru" genom de lagar som är stiftade för äktenskap, får inte förenas fysiskt eller bo ihop med henne.

När Jaakovs söner hörde vad som hade hänt med sin syster blev de väldigt upprörda och två av dem blev mycket våldsamma och ville försvara sin familjs höga moral och hämnas över vad Shechem hade gjort. Trots att det som dessa två bröder gjorde inte på något sätt var rätt, var deras sinnen rätt inställda när det gäller att vaka över och skydda hög moral, inte bara för att lyda den Evige och avskilja hans Namn, utan också för att bevara sitt folk från denna typ av synd, vilken alltid leder till civilisationernas fördärv. De menade att man inte får göra en sådan galenskap i Israel, att någon har sexuella relationer innan man ingått ett lagligt äktenskapsförbund. Dessutom var Israels folk kallat att vara avskilt och Avrahams avkomlingar fick inte beblanda sig med oomskurna.

När Jaakov tillrättavisade Shimon och Leví för vad de hade gjort svarade de att man inte får behandla en dotter i Israel som en prostituerad (34:31). Deras motivation var korrekt, men inte deras sätt att ta rätten i egna händer och hämnas på hela folket för vad en enda man hade gjort och som dessutom delvis hade blivit utmanad av deras syster Dinà.

Shimon och Levís vrede blev senare förbannad av deras far (49:7), och resultatet av denna mordsynd blev att de två stammarna blev utspridda bland de andra stammarna när landet blev fördelat (49:7; 4 Mos 35:2; Jos 13:14, 19:1,9).

I det Israel som tillhör den Avskilde ­ välsignad vare Han ­ får man inte bedriva otukt. De som är verkliga israeliter aktar sig noggrant för otuktssynd, för ingen som lever i otukt kan ärva det tillkommande riket, som det står skrivet i 1 Korintierbrevet 6:18: "Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp." (SFB) och i Efesierbrevet 5:5-7: "Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig - en sådan är en avgudadyrkare - skall ärva Messias och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra." (SFB reviderad) och i Kolosserbrevet 3:5-6: "Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn." (SFB) och i Uppenbarelseboken 22:15: "Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning." (SFB)

Om du har praktiserat otukt, omvänd dig och ta beslut om att aldrig någonsin göra det igen. Be den Evige om förlåtelse så att du kan bli renad i Messias Jeshuas blod som är effektivt för alla dem som lämnar synden.

Må den Evige ge oss kraft alla dagar att leva i seger över sexuell synd,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner