Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJishlach 8-6

Och (han) sände

1 Mosebok 35:12(A), 14(S) – 36:19

Men när hennes själ skulle lämna henne - ty hon var döende - gav hon honom namnet Ben-Oni. Men hans far kallade honom Benjamin.

1 Mos 35:8 SFB

Varför ändrade Jaakov namnet på Benoní?

Rachel dog i förtid på grund av den förbannelse som Jaakov hade uttalat över den person som hade stulit husgudarna. Ordens makt är väldig så vi gör väl i att tänka efter innan vi uttalar dem.

När Rachel höll på att dö gav hon sin son, som just höll på att födas, namnet Benoní בן-אוני   som betyder min sorgs son. Men Jaakov bytte namnet till Binjaminבנימין   som betyder högerns son.

I Toràns geografi är alltid östern framåt, inte som nu för tiden då alla kartor har norr framåt. Därför innebär också höger söder. I Psalm 89:13 förekommer ordet jaminימין  – som en hänvisning till söder. Därför säger Rashí att namnet Binjamin refererar till denne sons födelseplats. Han var den ende som föddes i Kenaans land som ligger söder om Paddan Aram, där Jaakov andra söner hade fötts.

Jaakov ville inte tillåta att sorgen efter sin älskades död skulle hindra honom att nå det mål som han hade tänkt ut innan han lämnade Lavans hem. Han ville komma till sin fader Jitschak. Jitschak var i söder, och södern var Jaakovs mål vid det tillfället. Därför ändrade han namnet på Rachels andra son för att betona att sorgen inte borde vara det som kännetecknade denne son, utan den vision som fanns. Namnändringen visar hur viktig Jaakov ansåg sin vision vara.

Han hade bara en liten sträcka kvar för att komma fram till målet där hans fader var. Chevron ligger inte långt från Bet-Lechem. Och slutligen kom Jaakov fram till målet och kunde träffa sin far (35:27).

Låt inte de sorger och bedrövelser som uppstår på vägen göra att du förlorar blicken på de mål som den Evige har satt framför dig.

Må den Evige hjälpa oss att inte falla i bitterhetens grop utan nå fram till målet,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner