Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Acharei mot 29-1

Efter att ha dött

3 Mosebok 16:1-17

Och HERREN sade till Mose: Säg till din bror Aron att han inte när som helst får gå in i helgedomen innanför förlåten framför nådastolen som är ovanpå arken, för att han inte skall dö. Ty jag skall uppenbara mig i molnet över nådastolenŠ Han skall ta på sig en helig livklädnad av linne och ha benkläder av linne på sin kropp, och han skall spänna på sig ett bälte av linne och vira en turban av linne om huvudet. Detta är de heliga kläderna, och innan han tar dem på sig skall han bada sin kropp i vatten. 

3 Mos 16:2, 4 SFB

Vem kan gå in i det mest avskilda rummet?

Bara en dag per år kunde den jordiske översteprästen gå in i det mest avskilda rummet i tabernaklet. Den dagen heter jom hakippurim eller jom kippur, som betyder "försoningarnas dag" eller "försoningsdag". Den dagen infaller den tionde dagen i den sjunde bibliska månaden. Det är den mest avskilda dagen på året. Allt folket måste fasta som ett bevis på att man omvänder sig från sina synder och ber om förlåtelse för alla de synder som hela nationen begått mot den Evige. Den dagen blir hela folkets synder som begåtts mot den Evige under hela året förlåtna. Det är en mycket kritisk dag. Om översteprästen misslyckades i sitt uppdrag kunde inte folket få förlåtelse från sina synder och det skulle orsaka mycket allvarliga konsekvenser i hela nationen.

Den jordiska gudstjänsten är en kopia av den himmelska gudstjänsten. Hebreerbrevet beskriver i detalj hela den messianska himmelska uppfyllelsen av denna gudstjänst och visar hur Messias gick in i det mest avskilda rummet i himlen med sitt eget blod en gång för alla och bringade evig försoning och rening för dem som är förutbestämda till evigt liv och en prästerlig tjänst i det himmelska tabernaklet.

Om vi inte inser att det finns två dimensioner, en himmelsk och en jordisk, kommer vi aldrig att förstå varken den jordiska eller den himmelska gudstjänsten. Messias dog och uppstod för att tjänstgöra i den himmelska gudstjänsten, inte i den jordiska. Hela den jordiska gudstjänsten är en skuggbild av den himmelska. Men skuggan ersätter inte den himmelska och den himmelska tar inte bort den jordiska skuggbilden. Tvärt om, det är total harmoni mellan de båda tjänstgöringarna och de kan samexistera utan att ha konflikter.

När man studerar detaljerna i tjänstgöringen under jom hakippurim lär man sig väldigt mycket om den himmelska Översteprästens tjänstgöring enligt Malki-Tsedeks sätt, som är den eviga tjänstgöringen grundad på uppståndelselivet, det oförstörbara livet.

jom kippur var den jordiske översteprästen tvungen att ta av sig sina prästkläder som han använde under den dagliga tjänstgöringen och klä sig med linnekläder för att kunna gå in i det mest avskilda rummet. Det är en skuggbild av Messias död och uppståndelse. Översteprästen var tvungen att klä av sig naken, en bild på Messias död, och därefter klädde han sig med de nya kläderna av lin som talar om Messias uppståndelsekropp och tjänst.

Linne var inte bara alla prästernas kläder utan är också änglarnas, vilket visar att det är en himmelsk klädedräkt (Hes 9:2,3,11; 10:2,6,7; 40:3; Dan 10:5; 12:6,7; Upp 15:6; 19:14).

Vi ser också att det finns ett förhållande mellan jom kippur och Messias eftersom linne var närvarande hela tiden under hans död och uppståndelse (Matt 27:59; Mar 15:46; Luk 23:53; 24:12; Joh 19:40; 20:5-7). Fint linne är också de avskildas uppståndelsekläder (Upp 19:8).

Genom Messias har vi tillträde till den himmelska tronen i det mest avskilda rummet i himlen. I Hebreerbrevet 4:14-15 står det skrivet: "Då vi nu har en stor överstepräst, Jeshua, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid." (SFB reviderad)

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner