Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


f

Acharei mot 29-2

Efter att ha dött

3 Mosebok 16:18-24

Av Ketriel Blad

 

Och han skall ta av tjurens blod och stänka det med sitt finger framtill på nådastolen. Sju gånger skall han stänka blodet framför nådastolen med sitt finger. (3 Mos 16:14 SFB)

 

Vilket förhållande finns mellan att stänka blod sju gånger och Messias?

 

Vid fyra olika tillfällen talar Torán om att stänka blod sju gånger. De fyra är:

1.     När man offrar skuldoffer

a.     för synd hos den smorde prästen (3 Mos 4:6)

b.     för synd hos hela Israels församling som representeras av de äldste (3 Mos 4:17)

2.     När man renar från tsaraat

a.     den som har tillräckliga medel (3 Mos 14:16)

b.     den som inte har tillräckliga medel (3 Mos 14:27)

c.     ett hus (3 Mos 14:51)

3.     När man frambär syndoffer på jom hakippurim

a.     för översteprästen och hans familjs synd (3 Mos 16:14)

b.     för hela Israels folks synd (3 Mos 16:15)

c.     för Israels söner och döttrars rituella orenheter (3 Mos 16:19)

4.     När man offrar en röd ko till reningsritualen för dem som har rört vid lik (4 Mos 19:4)

De fyra typerna av bestänkelser talar om den himmelska försoningen som skapades i och genom Messias död och uppståndelse.

  1. Messias död tar bort vår skuld i himlen (Matt 26:28; Ef 1:7; 1 Joh 1:7; Upp 1:5).

  2. Messias tog syndens "spetälska" och blev renad i himlen (Jes 53:4; Sak 3:3-4).

  3. Messias blod blev stänkt i den himmelska tabernaklet för att rena det och skapa en väg till nådastolen, den himmelska tronen (Heb 9:23, 12,14; 10:19-22).

  4. Messias blod stänktes mot den Evige utanför lägret för att skapa ett himmelskt medel till att rena all orenhet som producerats av döden, för att vi skall kunna komma in i den himmelska helgedomen (Heb 4:14-16).

Nummer sju talar om att Messias blods bestänkelse inte bara gäller under veckans alla dagar utan också för de sju tusen år som människorna syndar från Adam tills de nya himlarna och den nya jorden kommer där rättfärdighet bor. Messias offer som frambars i himlen täcker hela historien i dåtid, nutid och framtid.

Välsignad vare den Evige för Messias blod som stänktes i himlen för vår skull!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner